El Govern aportarà part del salari dels treballadors, que hauran de ser majors de 45 anys i no cobrar cap prestació

L’Ajuntament incorporarà fins a 39 treballadors durant un termini de sis mesos per reforçar diferents serveis municipals.

Aquestes contractacions es podran dur a terme gràcies al Programa de Reinserció Laboral aprovat recentment pel Govern de les Illes Balears i al qual s’acollirà de forma immediata el consistori.

Amb aquesta iniciativa es contractaran persones majors de 45 anys que duguin més de dos anys sense feina. També han d’haver esgotat qualsevol tipus de prestació d’atur o subsidi.

L’Ajuntament d’Inca elaborarà ara un perfil del tipus de llocs de feina a cobrir. Això sí, aquests llocs no podran cobrir places funcionarials ni substituir treballadors municipals.

En principi, la intenció de l’equip de govern és donar màxima prioritat a les feines relacionades amb el manteniment diari de la ciutat, preferentment a la brigada d’obres i jardineria, si bé també hi haurà llocs de feina d’altres característiques.

El consistori rebrà del Servei d’Ocupació de les Illes Balears 600 euros mensuals per cada contracte de 6 mesos de durada. Per la seva banda, l’Ajuntament assumirà la part salarial no coberta fins a arribar a la totalitat del sou corresponent a cada plaça laboral.

Una vegada elaborada l’oferta d’ocupació per part de l’Ajuntament, el SOIB durà a terme la preselecció dels aturats que compleixen amb els requisits. Comprovaran així mateix l’adequació dels candidats al lloc de treball ofert pel perfil professional i nivell de motivació.

En igualtat de condicions, tenen prioritat per ser contractades les persones que, reunint tots els requisits, tinguin al seu càrrec menors o familiars de primer grau dependents.

Per a poder ser contractat és condició indispensable que en el moment de la contractació el demandant tingui la seva demanda al SOIB en situació d’alta. Per aquest motiu des de l’Ajuntament es recomana a totes les persones que puguin encaixar en aquest perfil que actualitzin la seva situació a l’oficina del SOIB d’Inca.

El Govern aportarà 4 milions d’euros anuals a Balears durant el període 2015-2017, de manera que el programa podrà arribar a més de 3.300 persones durant aquest temps a tota la Comunitat.

Compartir

Newsletter Image