El consistori destina 60.000 euros per tercer any per aquesta iniciativa que ha donat ocupació a 30 persones i ha creat 22 noves empreses

L’Ajuntament d’Inca renovarà pel 2015 el pla d’ajudes al foment de l’ocupació que ja va posar en marxa el 2013 i 2014. Gràcies a aquest pla s’ha aconseguit fomentar la contractació de 29 persones i la creació d’altres 22 noves petites empreses els dos darrers anys. Això suposa que el consistori ha repartit 40.800 euros els dos anys en ajudes d’aquest pla.

Al proper plenari de la corporació que se celebrarà divendres es durà a aprovació la proposta per atorgar subvencions per ajudar a la contractació i a la creació de nous llocs de feina amb la contractació per part d’empreses ubicades a Inca de gent a l’atur empadronada a Inca, i l’autocupació de les persones empadronades a Inca.

En el pressupost de l’Ajuntament d’Inca per l’any 2015 s’ha previst un crèdit destinat a donar cobertura a la present convocatòria que ascendeix a la quantitat de 60.000 €, dels quals 50.000 € es destinaran a ajudes per contractació d’aturats. Altres 10.000 € es destinaran a ajudes a emprenedors i emprenedores per a la creació de noves empreses al municipi d’Inca.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses amb el seu centre de treball ubicat a Inca que contractin treballadors empadronats a Inca i inscrits com a demandants d’ocupació i que no tenguin una facturació superior a 500.000 € anuals. També es subvencionaran les persones inscrites a l’oficina d’ocupació d’Inca que es donin d’alta com a autònomes i que hagin de exercir la seva activitat professional al municipi d’Inca.

Les ajudes per a la contractació d’aturats cobriran un percentatge del 50 % del pagament de la Seguretat Social, amb un màxim de 200 € mensuals (total de 1.200 €/persona nova contractada) durant sis mesos. Pel que fa a les ajudes a nous emprenedors es donaran subvencions de 50 €/mes (total de 300 €), durant sis mesos per a emprenedors que estiguin en atur, que es donin d’alta d’autònoms a Inca.

Les persones interessades podran presentar la corresponent sol·licitud fins al 31 de novembre de 2015 o fins que s’esgoti la quantia econòmica.

Compartir

Newsletter Image