La quantia de les quatre ajudes atorgades ha anat en funció del temps d’estada a l’estranger

L’Ajuntament d’Inca ha lliurat avui les ajudes per a estudiants participants en el programa Erasmus corresponents al darrer curs universitari.

En total s’hauran repartit 6.000 euros entre quatre estudiants. L’Ajuntament per acord de Ple, a proposta del grup Independents, va aprovar destinar enguany el doble de recursos a aquestes subvencions.

Els beneficiaris de les ajudes han estat Erica García, Nicolas Siquier, Carmen de las Heras i Antoni Rafel Rotger. Els tres primers han cursat estudis a Alemanya i el darrer, a Irlanda. Les ajudes han oscil·lat entre els 1.091 i els 2.182 euros.

A l’acte oficial de lliurament hi ha participat el batle, Rafel Torres; la regidora de Cultura i Educació, Maria Payeras; i representants dels grups socialista i Independents.

Per poder accedir a les ajudes els estudiants han hagut de complir uns requisits senzills. Han hagut d’estar empadronats a Inca amb una antiguitat mínima d’un any, estar matriculats el passat curs i ser titulars d’una beca Erasmus.

La quantia destinada a cada ajut ha anat en funció dels mesos d’estada a l’estranger i s’ha repartit de manera proporcional entre les sol·licituds presentades.

Compartir

Newsletter Image