Presentació d’ofertes fins al 27 de febrer de 2018.

Contractació menor del subministrament consistent en l’adquisició de lluminàries per a la il·luminació de les distintes dependències de l’edifici de les oficines administratives de l’Ajuntament d’Inca

Compartir

Newsletter Image