Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can Dureta, núm. 5 (Casal de Cultura, Pes des Bessó), classificat com a sòl urbà i qualificat com sociosanitari al PGOU d’Inca, amb l’objecte que l’equipament esmentat passi a ús docent i sociocultural.

Compartir

Newsletter Image