Data: 24 de juny de 2021, a les 19.30 hores, a la sala de plens.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA:

 1. Dació de compte de la situació d’excepcionalitat que justifica la celebració telemàtica de la sessió del Ple municipal.
 2. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior de data 27 de maig de 2021.
 3. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial derivada, de caràcter no tributari, de la prestació del servei d’aparcaments a la plaça de Mallorca i plaça d’Antoni Mateu.
 4. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar definitivament el Reglament de la Mesa Local de l’Ocupació.
 5. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la convocatòria i les bases de subvencions de les escoles d’estiu.
 6. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per aprovar la convocatòria i les bases de subvencions de les AMIPAs.
 7. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per iniciar l’expedient per a la contractació del servei de neteja viària.
 8. Dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Bon Govern per a la declaració d’obres d’especial interès i utilitat municipal.
 9. Dictamen de la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials per aprovar les bases i la convocatòria del Premi Dijous Bo 2021.
 10. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per aprovar el conveni amb ABAQUA per a la millora de les instal·lacions de la depuradora.
 11. Dictamen de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Model de Ciutat per a l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 8 del PGOU, àrees d’aportació a sòl rústic.
 12. Moció del grup municipal VOX Inca per millorar el trànsit de vianants i persones de diversitat funcional a la plaça de la Font Vella.
 13. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos sol·licitant mesures concretes per establir un sistema tarifari elèctric social i ecològicament just.
 14. Moció del grup municipal d’Unidas Podemos de solidaritat amb el poble colombià davant la repressió de les protestes socials.
 15. Moció dels grups municipals del PSIB-PSOE, Més per Inca, El Pi – Proposta per les Illes, Partit Popular, Ciudadanos i Unidas Podemos amb motiu de dia 28 de juny, Dia Nacional LGTBI 2021.
 16. Mocions urgents.
 17. Dació de compte dels decrets de la Batlia del núm. 673 al 907 de 2021.
 18. Dació de compte dels acords de la Junta de Govern de les sessions de 19 i 26 de maig, 2 i 9 de juny de 2021.
 19. Precs i preguntes.

Compartir

Newsletter Image