Augmenten les partides de serveis socials, seguretat, neteja, foment de l’ocupació i ajudes a  autònoms i empresaris per assumir els principals reptes derivats de la crisi sanitària i social de la COVID-19.

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat avui, durant la sessió plenària extraordinària, el pressupost general per a l’any 2021, el qual ascendeix a la quantitat total de 31.922.821,75 euros. Això suposa un increment del 12,85 % respecte al pressupost per a l’exercici 2020, que era de 28.288.602,90 euros.

“Aquests pressuposts ens situen en un punt de partida idoni per assumir els principals reptes derivats de la crisi sanitària i social de la COVID-19. És el moment de garantir que cap inquer i inquera es quedi sense tenir cobertes les necessitats bàsiques”, ha assenyalat el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, el pressupost de 2021 s’adapten al nou escenari en el qual, tot i les incerteses derivades de la nova situació arran de la pandèmia, és necessari assumir amb garanties el reforç de les polítiques socials i garantir el benestar de tots els inquers i inqueres. Per tot això, la partida per a Serveis Socials ascendeix a 2.135.273,22 euros. Així mateix, els comptes per al pròxim any contemplen també 600.000 euros en ajudes a comerciants, autònoms i empresaris, amb la finalitat de contribuir a la reactivació econòmica del municipi i a la recuperació de l’activitat comercial i empresarial.

D’altra banda, en el pressupost de 2021 es manté com un eix principal el manteniment i la neteja de la ciutat. Per aquest motiu, el pressupost destinat a neteja viària puja 165.000 euros i contempla la posada en marxa d’un nou contracte que combina criteris d’eficiència, sostenibilitat, integració social i millora del servei. A més a més, es preveu que es destinaran 3 milions d’euros en inversions per garantir un bon manteniment de la ciutat. En aquesta partida s’inclou, entre altres actuacions, el desenvolupament d’un pla d‘asfaltatge, millora de l’enllumenat, inversions en clavegueram i cicle de l’aigua.

Pel que fa al capítol d’inversions, s’incrementa el ritme inversor municipal amb un pressupost de 3.326.932,29 euros. La inversió més important és l’obra de la Plaça del Mercat, que connectarà el centre de la ciutat amb el nucli antic, per un import previst per l’any 2021 d’1.100.000 euros. Igualment, el pressupost de 2021 preveu també una partida de 5,1 milions d’euros per a la construcció d’un nou CEIP d’Inca, assolint d’aquesta manera una demanda històrica de la ciutadania.

Una altra de les línies estratègiques per al pròxim any, així com es reflecteix en el pressupost, és la formació i el treball. Concretament es destinen 2.009.148,92 euros  per al desenvolupament de programes d’ocupació i formació que impulsin la inserció laboral i fomentin l’ocupació de qualitat. Finalment,  subratllar també que la seguretat continua sent un dels aspectes que més ocupen a l’actual equip de govern. El pressupost de la Policia Local s’incrementa en 428,936,03 euros per ta de poder crear 7 noves places més, 6 d’agent i 1 de subinspector.

D’aquesta manera, per tant, el pressuposts per a l’exercici 2021 consoliden els principals eixos d’actuació de l’Ajuntament d’Inca i reflecteixen un compromís ferm amb les polítiques de caràcter social, la seguretat ciutadana com a element bàsic de convivència i civisme, la neteja viària i el manteniment de la ciutat. “Més enllà de reforçar l’àrea de serveis socials i enfortir la xarxa d’ajuts als autònoms i empresaris de la nostra ciutat, volen seguir mantenint el ritme inversor i assegurar la construcció d’infraestructures cabdals per a la nostra ciutat, com ara el nou CEIP, amb la finalitat de garantir un creixement sostenible i intel·ligent del nostre municipi”, destaca Moreno.

Compartir

Newsletter Image