L’Àrea de Transparència de l’Ajuntament d’Inca ha preparat la publicació del llistat de despeses de l’any 2016. Aquesta documentació inclou el detall de 8.827 despeses realitzades per l’Ajuntament i els seus organismes autònoms al llarg del passat exercici, que suposen un total de 10,6 milions d’euros (aproximadament). Es tracta d’informació de factures de més de 700 proveïdors, a més de subvencions, ajudes, premis i altres tipus de despesa, excloent les de personal i pagament del deute.

La publicació s’ha preparat respectant la Llei de protecció de dades, de manera que només apareix el nom d’aquells proveïdors que tenen la condició de persona jurídica. Els llistats estan ordenats segons la facturació total de cada proveïdor, començant per aquells amb una facturació més elevada.

Aquest és el llistat dels deu proveïdors amb un import major:

Proveïdor Import
TIRME SA 1.826.444,47 €
UNIÓN FENOSA 1.211.934,31 €
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA SA 1.200.778,16 €
CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AUXILIARES SA 820.376,61 €
SALVAMENT AQUÀTIC DE LES ILLES BALEARS, SL 519.591,33 €
ARQUISOCIAL SL 406.084,19 €
AGENCIA TRIBUTARIA BALEARES 373.077,43 €
ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL 179.585,98 €
SERVICIOS DE TELEASISTENCIA SA 126.672,16 €
FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA 98.764,18 €

Per a més informació, es pot iniciar una petició d’accés a la informació. Per això, presenti per registre d’entrada aquest formulari degudament emplenat.

Compartir

Newsletter Image