Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici a la realització del tercer exercici de la fase d’oposició el dia 12 de juliol de 2018 a les 10.00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament.

Es convoca els aspirants que han de realitzar el segon exercici consistent en un qüestionari tipus test, el dia 21 de juny de 2018 a les 12.00 hores al Centre de Professorat d’Inca situat al carrer de Mestre Antoni Torrandell, 59.

Es convoca els aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana, a les 9.45 hores del dia 15 de juny de 2018 a la sala de plens de l’Ajuntament per a la realització del primer exercici; els aspirants hauran d’aportar el DNI o document oficial d’identificació.

Termini de presentació d’instàncies fins al 17 d’abril de 2018.

Convocatòria per a la cobertura de manera interina d’una plaça de tècnic mitjà d’Administració especial d’Intervenció i la creació d’un borsí d’aquesta categoria mitjançant el sistema d’oposició

Compartir

Newsletter Image