Convocatòria de concurs oposició per a la cobertura interina de dues places de personal funcionari en la categoria de treballador social i la creació de dos borsins d’aquesta categoria, un de personal funcionari i un altre de personal laboral

Termini de presentació de sol·licituds fins al 17 de novembre de 2017

L’Ajuntament d’Inca ha de procedir a la cobertura de dues places de treballadors socials com a personal funcionari interí i també ha de procedir a la creació de dos borsins d’aquesta categoria, com a personal funcionari i com a personal laboral.

Les instàncies se poden presentar fins el dia 17 de novembre de 2017, aquest inclòs.

Aquells interessats en aquest procés selectiu podran sol·licitar informació en el departament d’Informació de l’Ajuntament d’Inca, edifici plaça d’Espanya núm. 1.

 

Compartir