Es convoca els aspirants que han superat la prova de coneixements de llengua catalana i els que ja havien acreditat els coneixements esmentats a la realització del segon exercici de la fase d’oposició consistent en la prova de caràcter teòric i pràctic el divendres dia 2 de febrer de 2018 a les 9.30 h al Centre de Professorat d’Inca (CEP. C/ Mestre antoni Torrandell, 59).

Es fixa la nova data per a la realització del primer exercici el dia 16 de gener de 2018 a les 9.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament, i es convoca als aspirants que no hagin acreditat disposar del nivell B2 de coneixements de llengua catalana.

Convocatòria de concurs oposició per a la cobertura interina de dues places de personal funcionari en la categoria de treballador social i la creació de dos borsins d’aquesta categoria, un de personal funcionari i un altre de personal laboral

Termini de presentació de sol·licituds fins al 17 de novembre de 2017

L’Ajuntament d’Inca ha de procedir a la cobertura de dues places de treballadors socials com a personal funcionari interí i també ha de procedir a la creació de dos borsins d’aquesta categoria, com a personal funcionari i com a personal laboral.

Les instàncies se poden presentar fins el dia 17 de novembre de 2017, aquest inclòs.

Aquells interessats en aquest procés selectiu podran sol·licitar informació en el departament d’Informació de l’Ajuntament d’Inca, edifici plaça d’Espanya núm. 1.

 

Compartir