L’Ajuntament demana disculpes als afectats i reitera que no són considerats morosos ni se’ls apliquen recàrrecs ni interessos de demora

Els ciutadans d’Inca als quals per error no se’ls ha cobrat el rebut de l’aigua potable del tercer trimestre del passat any tendran el màxim de facilitats per posar-se al dia. Per un error de caire informàtic un nombrós grup de ciutadans han rebut una notificació d’impagament en els seus rebuts d’aigua potable.

A causa del mal funcionament del sistema informàtic, al final del tercer trimestre no es varen emetre ni posar al cobrament aquests rebuts. Tot i això el sistema ha generat unes cartes automàtiques que reclamen el seu pagament.

Davant aquesta situació es donarà el màxim de facilitats als ciutadans per efectuar els pagaments pendents. No es limitarà el termini només als deu dies que fixa la carta d’impagament que s’ha remès als particulars.

El consistori vol demanar disculpes a tots els afectats per aquesta situació corresponent a una errada tècnica, per les preocupacions i molèsties generades.

A més, reitera la seva voluntat de millorar del servei expressada en la posada en marxa de la contractació d’un nou programa informàtic per evitar que es torni a produir una situació similar.

L’Ajuntament reitera que en cap cas els afectats rebran la qualificació legal de morosos amb tot el que implica ni hauran de pagar recàrrecs addicionals ni interessos de demora.

A més, en cap d’aquests casos es procedirà a aplicar un tall en el subministrament d’aigua. Per a qualsevol dubte o aclariment, els ciutadans es poden adreçar al Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament.

Compartir

Newsletter Image