Informació econòmica i contractual

Anuncis, contractes

Modificació de crèdit núm. 6 [01/06/2023] Aprovació inicial (BOIB núm. 72, 01/06/2023) Modificació de crèdit núm. 2 [08/05/2023] Aprovació definitiva (BOIB núm. 57, 04/05/2023) [17/04/2023] Aprovació inicial (BOIB núm. 42, 04/04/2023)

[17/04/2023] Certificat de l’acord de Ple Informe-proposta d’aprovació inicial i informació pública Diligència de visat Pla de Gestió de l’Arbrat Urbà Annexos Anunci (BOIB núm. 44, 08/04/2023)

Newsletter Image