Durant un mes i mig s’han instruït fins a 21 denúncies amb sancions que van dels 30 als 900 euros

La Policia Local d’Inca ha duit a terme una campanya de vigilància especial el darrer mes i mig destinada a fer complir les ordenances cíviques, especialment en matèria de cans i abocaments de residus urbans.

La campanya es va encetar a mitjan mes d’octubre passat a instàncies de Batlia i davant la necessitat de posar fi al comportament incívic dels propietaris de cans. Durant aquest temps s’han destinat dos policies de paisà en diferents horaris de vigilància compresos entre les 7 i les 22 hores.

El batle Rafel Torres i la regidora d’Interior Margalida Horrach han presentat avui els primers resultats. En total s’han presentat 21 denúncies per incompliment de les ordenances que han anat des del 30 als 900 euros. Aquesta unitat mediambiental continuarà fent feina de forma indefinida.

El batle Torres ha constatat que “és un dels problemes diaris dels quals rebem més queixes”. Segons Torres “els comportaments incívics en aquestes matèries ens representen tenir una mala imatge de la ciutat i, per afegitó, haver de fer un esforç extra en neteja, la qual cosa suposa també una despesa econòmica que paguen tots els inquers”.

La tasca policial s’ha centrat en tres àmbits. Per una part, s’han realitzat controls per fer complir l’Ordenança d’animals de companyia.

Així s’han duit a terme controls de persones que condueixen cans sense recollir els excrements, control de cans abandonats o retirada d’aquests amb el servei Brada. En aquest camp s’han denunciat 6 persones.

Per un altre costat, s’han duit a terme controls de cans potencialment perillosos. En aquest sentit s’ha revisat que les persones que portaven animals potencialment perillosos per les vies i espais públics duguessin el morral i que tinguessin les autoritzacions administratives en regla. Aquí s’han tramitat 5 denúncies.

En aquests dos apartats les zones especialment vigilades són les que registren major trànsit d’animals de companyia com ara: avinguda dels Reis Catòlics, Gran Via de Colom, plaça del Blanquer, plaça del Bestiar, parc d’Europa, parc del Serral i zona de sa Pota del Rei.

En darrera instància s’ha treballat en la vigilància d’abocaments de residus urbans. En aquest cas s’ha efectuat vigilància especial d’aquells punts on son més habituals els abocaments incontrolats. S’han tramitat 10 denúncies.

Les zones on s’ha realitzat especial vigilància són l’Escorxador municipal, camí vell de Biniamar, solar davant el Palau d’Esports, c/ de Sant Bartomeu, camí vell de Costitx, s’Ermita i voltants del puig de Santa Magdalena.

El batle Torres ha esmentat que la voluntat de l’Ajuntament “no és la de sancionar a ningú, però arriba un moment en el qual s’han de prendre mesures dràstiques, ja que hem fet esforços informatius molt grans perquè tothom sàpiga com s’ha de comportar”.

Compartir

Newsletter Image