El consistori invertirà quasi 100.000 euros a detectar les fuites i en un estudi per aconseguir fer funcionar millor el sistema

L’Ajuntament d’Inca ha activat les primeres inversions destinades a la millora de la xarxa d’aigua potable per posar-la al dia.

En concret s’ha tret a concurs l’adjudicació del contracte per a la realització d’una campanya de detecció de fuites del sistema d’aigua potable del municipi i de l’estudi de rendiment de la xarxa.

L’Ajuntament invertirà 999.946 euros amb IVA inclòs en aquestes feines corresponents al superàvit del passat any. El termini d’execució serà de tres mesos.

La campanya de detecció de fuites consistirà en la localització, identificació i realització del corresponent informe per a la posterior reparació de les fuites detectades. No s’inclou la seva reparació, que haurà de ser una feina posterior.

S’haurà de comprovar l’existència de fuites a: canalitzacions dels pous als dipòsits, els dipòsits a la xarxa de transport i les connexions de servei.

En el cas de detecció de fuites, aquesta quedarà marcada en el terreny mitjançant pintura indeleble i es procedirà a realitzar el seu corresponent informe de fuita.

Per avaluar l’eficiència de la campanya de detecció i reparació de fuites es comprovaran, durant el període de recerca d’aquestes, els mínims nocturns de les impulsions que injecten aigua a la xarxa.

Posteriorment, i una vegada reparades les fuites detectades, s’emetrà per part de l’empresa adjudicatària informe sobre el rendiment de la xarxa, amb evolució dels consums mínims nocturns.

D’altra banda, la mateixa empresa i de forma simultània durà a terme una simulació de la xarxa de baixa i anell de distribució, i es realitzaran models matemàtics de funcionament per trobar un equilibri de pressions i cabals adequats que permeti realitzar un informe de conclusions.

Dit informe haurà de contemplar proposta de mesures correctores a adoptar, entre les quals s’inclouran, com a mínim, sectorització de la xarxa de distribució i baixa, mallat de la xarxa de distribució, possibilitat d’ajustament de pressions mitjançant variador de freqüència o reductors de pressió, etc.

Amb aquestes mesures l’Ajuntament fa les primeres passes per a la modernització del sistema de distribució d’aigua potable i per optimitzar el seu rendiment.

Compartir

Newsletter Image