El projecte executiu de la plaça de Mallorca potencia la integració de l’espai públic a Inca i esmena les seves deficiències en aquest aspecte. Aquestes són algunes de les característiques del treball que ha presentat el batle Virgilio Moreno juntament amb els arquitectes redactors. Així mateix, s’ha subratllat que s’augmenta la relació entre els diferents nivells amb la conversió del mur existent en unes grades. «Aquesta actuació serà important perquè suposarà donar continuïtat al centre del poble i no crear un tall que desconnecta el trànsit des de la plaça d’Orient fins al carrer d’Artà», ha afirmat Moreno. Amb tot, es vol dinamitzar la plaça mitjançant la inclusió de suports per a noves activitats i la millora de les condicions que permeten el confort a l’espai públic.

Les obres suposaran una inversió d’1,8 milions d’euros i tendran una durada de 12 mesos. En aquests moments, per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ha de començar el tràmit per a la licitació dels treballs per poder fer realitat la remodelació de la plaça de Mallorca. «No tenim gens de pressa per inaugurar aquest espai, volem que les coses es facin bé i que el resultat sigui el millor per a la ciutat; per això, les previsions són poder gaudir de la nova plaça dins l’any 2020», ha declarat Moreno.

Partint d’una plaça composta per dos nivells molt marcats per uns murs i locals en desús, el nou projecte pretén reconfigurar el conjunt en un espai públic molt més interrelacionat. També es fa especial incidència en els treballs de millora del paviment, la impermeabilització i l’eliminació de les lluernes que suposen canvis de cota a la plaça. Juntament amb tot plegat, un dels punts importants per a l’Ajuntament han estat els materials. S’ha escollit una tipologia que tengui una durada llarga i un senzill manteniment. «Hem de tenir en compte que el principal objectiu és que la plaça sigui un lloc que la gent es faci seu, fet pel qual ha de suportar molta activitat», ha explicat Moreno. També s’ha destacat per part dels tècnics redactors que s’han guanyat molts espais d’ombra i zones de descans, cosa que augmentarà la interacció dels inquers i visitants amb el nou indret.

Compartir

AGENDA

ACTUALITAT

Newsletter Image