PUNT D'INFORMACIÓ ÚNIC - PIU

El PIU va néixer per fer front a la crisi provocada per la COVID-19.

És un servei d'atenció a la ciutadania a través del qual es pot rebre informació i resoldre dubtes sobre totes les ajudes econòmiques i socials vigents. Així doncs el PIU unifica tota la informació referent a ajudes i mesures que s'han aprovat al BOIB de les diferents institucions.

D'aquesta manera, els inquers i les inqueres només s'hauran de dirigir a un únic punt per conèixer tota la informació que necessitin i, en el cas que hagin de sol·licitar alguna ajuda o subvenció, saber com ho han de fer i a on s'han de dirigir per tal de realitzar els tràmits corresponents.

Té com a objectiu col·laborar en l’optimització de les polítiques actives d’ocupació a desenvolupar en el territori del municipi d’Inca, així com proposar actuacions i activitats en l’interès d’afavorir el desenvolupament econòmic i l’acompanyament i assessorament als ciutadans que volen iniciar la seva activitat com a emprenedors i empresaris al municipi d’Inca.

Per al desenvolupament d'aquest projecte de l'Ajuntament d'Inca ha comptat amb la participació i coordinació de totes les àrees del consistori, especialment les regidories de Serveis Socials, Comerç, Turisme i Innovació i Empresa.

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 2023

Total de persones i entitats informades, orientades i assessorades, presencial o telefònicament des del PIU, durant el 2023:

 • ⁠Atenció continuada com a punt turístic per estrangers i locals.
 • 30 sol·licituds d’ajudes online de Serveis Socials.
 • 32 consultes varies desviades al les distintes àrees de l’Ajuntament (Padró, Serveis Tributaris, Cementiri, Serveis) o a diferents organismes no locals (Consell de Mallorca, IDI, GOIB).
 • 5 peticions d’inici d’activitat económica.
 • 10 sol·licituds d’ajudes per al lloguer.
 • 15 sol·licituds d’ajudes de 200 € de l’IMAS.
 • 10 sol·licituds d’IMV (Ingrés Mínim Vital).
 • 2 sol·licituds d’inscripció com a demandants d’habitatge protegit (IBAVI).
 • 1 reclamació a companyia aèria per cancel.lació de vol.
 • 3 cites SEPE per sol·licitar la prestació contributiva.
 • Entre 5 i 10 atencions presencials diàries a usuaris del TIB (Trasport de les Illes Balears) descarregant-lis al seu dispositiu mòbil l’aplicació de cita prèvia i ensenyant a demanar la cita.
 • Atenció telefònica a la Gent Gran apuntada al Cicle de Conferències de la UOM (Universitat Oberta per a Majors) per fer el llistat de persones assistents a cada conferència i visita presencial de tots els participants per donar-lis el diploma d’assistència un cop acabat el cicle.
 • 1 sol·licitud de cita per estrangeria.
 • Donar informació de les subvencions per a les persones sol·licitants dels Bons Reiniciam Inca II.
 • Contactar amb totes les associacions de Gent Gran i fer difusió amb fulletons de les seves activitats al Dijous Gros.

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ

El contingut de les línies d’actuació planificades per l’Àrea d’Innovació i Empresa per desenvolupar durant l’any 2023, pressupostàriament, es troba dins l’Àrea d’Innovació i Empresa i, majoritàriament, incorpora els següents objectius estratègics, tots ells continuistes respecte dels objectius de l’any 2010:

 1. Millorar i fer més accessibles els serveis públics locals orientats a petites i mitjanes empreses i persones emprenedores. Fomentar la cultura emprenedora.
 2. Promoure el desenvolupament del Punt d’Atenció i Servei a l’Emprenedor que vagi assolint tasques de suport i tutorització, amb una orientació als recursos específics que es puguin requerir.
 3. Focalització dels ajuts econòmics per promoure l’ocupació l’autoocupació.

 

 

ON SOM?

 • Punt presencial a l'Oficina de Turisme
 • C/ del Tren, 68 - com arribar-hi?
 • Tel. 971 100 025 - piu@ajinca.net
 • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Durant els dies d’aïllament, si necessites ajuda o coneixes algú en situació vulnerable que pugui necessitar suport per cobrir les seves necessitats bàsiques, AVISA’NS! Per favor, contacta amb Serveis Socials al tel. 871 912 371. Horari d’atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

A més a més, el consistori prioritzarà també els tràmits per a l’obtenció de les llicències d’obres. L’Ajuntament d’Inca desenvolupa una completa estratègia per fer front a la greu crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. Així doncs, el consistori inquer ha decidit fomentar la despesa pública, i accelera la licitació de les inversions, tan […]

Se suspèn també el cobrament de les quotes dels serveis esportius, de l’Escoleta Toninaina i l’Escola de Música Antoni Torrandell. L’Ajuntament d’Inca ha decidit agilitzar el pagament de totes les factures de proveïdors per intentar pal·liar els efectes negatius que provocarà la pandèmia del coronavirus. Així doncs, des del consistori inquer ja s’està treballant per […]

Newsletter Image