EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

[07/06/2023] Correcció d’errada en l’aprovació definitiva (BOIB núm. 116 21/09/2017) [31/07/2017] Aprovació definitiva [07/06/2017] Certificació de titulars de la finca i/o parcel·la [06/06/2017] Plànol proposta – IP01 Itineraris per a vianants [06/06/2017] Plànol proposta – I2 Urbanitzables i creixement no realitzat (maig 2017) [06/06/2017] Plànol proposta – 00 Guia [06/06/2017] Plànol proposta – D3 Ordenació […]

[21/09/2017] Aprovació definitiva (BOIB núm. 116 21/09/2017) [12/09/2017] Informe-proposta d’aprovacio definitiva [12/09/2017] Aprovació inicial (BOIB núm. 96 05/08/2017) [03/08/2017] Memòria justificativa [02/08/2017] Plànol de la modificació – D2 Ordenació de sòl urbà [02/08/2017] Plànol vigent – D2 Ordenació de sòl urbà [02/08/2017] Informe-proposta d’aprovació inicial Modificació de l’ús detallat de l’equipament públic situat al carrer de Can […]

[07/06/2023] Certificat de l’acord de Ple [07/06/2023] Informe-proposta d’aprovació definitiva [07/06/2023] Informe tècnic dels canvis resolts entre el document de l’aprovació inicial amb exposició pública (BOIB núm. 106, 11/08/2022 ) i el document per a l’aprovació definitiva [07/06/2023] Informe de resposta d’al·legacions recollides durant el període d’exposició al públic de l’aprovació inicial [07/06/2023] Memòria [17/08/2022] […]

[05/06/2023] Llista de reconeixement i obligació [11/04/2023] Aprovació inicial de concessions i denegacions Termini d’al·legacions: de l’11 al 25 d’abril de 2023. [15/12/2022] Llista de sol·licituds amb informació sobre la documentació presentada, el compliment dels requisits de la convocatòria i dels criteris objectius (barem econòmic) Termini d’esmenes a la documentació presentada: del 16 al 30 de […]

Newsletter Image