EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

09gen. 2020

[16/10/2020] Llista provisional d’admesos [10/01/2020] Model de sol·licitud (annex IV) [10/01/2020] Model de sol·licitud (annex III) [09/01/2020] Correcció d’errors de les bases (BOE núm. 8 09/01/2020) [09/01/2020] Correcció d’errors de les bases (BOIB núm. 175 31/12/2019) [09/01/2020] Anunci d’oferta pública (BOE núm. 313 30/12/2019) [09/01/2020] Convocatòria i bases del procés selectiu (BOIB núm. 170 19/12/2019)

01ag. 2020

[16/10/2020] Llista provisional d’admesos [31/07/2020] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB núm. 133 30/07/2020) [04/08/2020] Annexos 2 i 3 (Models de sol·licitud i relació de mèrits) Borsí de personal funcionari mitjançant sistema de concurs, escala d’Administració especial, subescala de serveis especials, grup C, subgrup C1, de la Policia Local de l’Ajuntament d’Inca.

15juny 2020

[13/10/2020] Valoració dels mèrits [13/10/2020] Llista definitiva d’admesos [22/09/2020] Resultat de la prova del primer exercici (coneixements de català) [18/09/2020] Llista definitiva d’admesos [02/09/2020] Llista provisional d’admesos [19/06/2020] Model d’instància [15/06/2020] Convocatòria i bases per a cobrir, de manera interina i mitjançant sistema de concurs, una plaça de personal funcionari de zelador d’obres (BOIB núm. […]

13oct. 2015

[13/10/2020] Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals [26/08/2020] Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador dels mercats temporals (es sotmet a informació pública la modificació del Reglament durant el termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions) [28/05/2020] La Junta de Govern de data 27 […]

17juny 2020

[08/10/2020] La Junta de Govern de 7 d’octubre de 2020, ha adoptat els següents acords: PRIMER. Concedir d’ofici una ampliació del termini establert per la presentació de sol·licituds en l’expedient 134/2020, relatiu a les subvencions per a l’adquisició de llibres de text i material substitutori per al curs 2020-21, de la meitat de dies prevists […]

02gen. 2020

[06/10/2020] Resolució de les al·legacions presentades a les preguntes 30 i 35 del segon exercici [29/09/2020] Rectificació de la resolució de les preguntes 30 i 35 del primer exercici [28/09/2020] Resultat del segon exercici una vegada resoltes les al·legacions presentades [26/09/2020] Comunicació d’ajornament de la prova de mecanografia [24/09/2020] Resolució de les preguntes del primer […]

02gen. 2020

[01/10/2020]  Resultat de la prova del quart exercici [21/09/2020]  Resultat de la prova del tercer exercici [10/09/2020] Resultat de la prova del segon exercici [02/09/2020] Resultat de la prova de coneixements de català [31/07/2020] Llista provisional d’admesos [02/01/2020] Bases i convocatòria per a la cobertura com a personal funcionari de carrera de tres places d’administratiu […]