EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

Modificació de crèdit núm. 6 [01/06/2023] Aprovació inicial (BOIB núm. 72, 01/06/2023) Modificació de crèdit núm. 2 [08/05/2023] Aprovació definitiva (BOIB núm. 57, 04/05/2023) [17/04/2023] Aprovació inicial (BOIB núm. 42, 04/04/2023)

Anuncio de notificación de 30 de mayo de 2023 en procedimiento de notificación finalización Expediente Bajas Inclusión Indebida 79912022 Anuncio de notificación de 26 de mayo de 2023 en procedimiento de notificación Inicio Expediente Bajas Inclusión Indebida 118842022 Anuncio de notificación de 18 de mayo de 2023 en procedimiento de notificación finalización expedientes bajas inclusión […]

2023 Pressupost 2023 (.zip) Aprovació definitiva (BOIB núm. 11, 24/01/2023) Aprovació inicial (BOIB núm. 169, 29/12/2022) 2023 – 1T – DACIÓ DE COMPTES EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2023 – 1T – INFORME DE CONTROL FINANCER 2023-0020 2022 Tancament i liquidació del pressupost de 2022 Pressupost per àrees Modificacions de crèdit 2022 Pressupost 2022 (.zip) Informe de l’interventor […]

[23/05/2023] Llista provisional d’admesos COMUNICACIÓ IMPORTANT. Les persones que havien presentat la sol·licitud a la primera convocatòria l’hauran de tornar a presentar. No cal fer el pagament de nou, sinó que podran adjuntar el mateix resguard de pagament que varen presentar la primera vegada. [17/04/2023] Annex 1 i autobarem [17/04/2023] Annex 2 [17/04/2023] Rectificació de […]

[22/05/2023] Anunci d’exposició pública (BOIB núm. 67, 20/05/2023) [03/06/2022] Disposició pública de matrícula IAE 2022 (BOIB núm. 72, 02/06/2022) [27/07/2021] Anunci de cobrança IAE 2021 [24/05/2021] Disposició pública de matrícula IAE 2021 (BOIB núm. 67, 22/05/2021) [27/05/2020] Disposició pública de matrícula IAE 2020 (BOIB núm. 87, 19/05/2020) [03/01/2019] Ordenança (BOIB núm. 180, 30/12/2003 – pàg. […]

[01/01/2023] Retribucions 2023 [14/01/2022] Retribucions 2022 [14/01/2022] Retribucions 2021 [31/10/2018] Retribucions 2018 [17/08/2017] Retribucions 2017 [10/01/2016] Retribucions 2016 [24/07/2015] Retribucions 2015 [24/07/2015] Comparativa 2011-2019

[17/05/2023] Acord d’aprovació definitiva (BOIB núm. 60, 11/05/2023) [15/12/2022] Aprovació provisional de modificació [10/03/2022] Plànols d’informació (246,5 MB) [10/03/2022] Plànols d’ordenació (63,5 MB) [08/03/2022] Memòria [07/03/2022] Anunci d’aprovació inicial (BOIB núm. 33 05/03/2022)

[17/05/2023] Acord d’aprovació definitiva (BOIB núm. 44, 08/04/2023) [11/04/2023] Estudi ambiental estratègic [11/04/2023] Informe del Servei d’Explotació i Conservació del Consell de Mallorca [11/04/2023] Informe sobre els aspectes de les energies renovables i l’eficiència energètica de la Conselleria de transició energètica, sectors productius i memòria democràtica [11/04/2023] Informe de la Direcció General de Política Energètica […]

Newsletter Image