EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

[31/08/2022] Convocatòria al segon exercici (prova d’aptitud física) [13/07/2022] Qualificació del primer exercici (prova de català) [04/07/2022] Decret de Batlia [04/07/2022] Llista definitiva de persones admeses i excloses (BOIB núm. 86 02/07/2022) [14/06/2022] Llista provisional de persones admeses i excloses (BOIB núm. 76 11/06/2022) [13/06/2022] Decret de Batlia [08/10/2021] Bases reguladores de la convocatòria (BOIB […]