EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

2024: [15/05/2024] Informe de control financer – exercici 2023 2023: 1r trimestre 2022: 4t trimestre / 3r trimestre / 2n trimestre / 1r trimestre 2021: 3r trimestre / 2n trimestre / 1r trimestre / Seguiment / Liquidació / Informe posterior

Calendari fiscal

desembre 29, 2020

  [09/05/2024] Aprovació de la modificació del calendari fiscal 2024 (BOIB núm. 59 04/05/2024) relatiu a la taxa pel subministrament d’aigua [13/12/2023] Aprovació del calendari fiscal 2024 (BOIB núm. 165 05/12/2023) [05/12/2022] Aprovació del calendari fiscal 2023 (BOIB núm. 157 03/12/2022) [13/12/2021] Aprovació del calendari fiscal 2022 (BOIB núm. 170 11/12/2021) [29/12/2020] Aprovació del calendari […]

[09/05/2024] Aprovació provisional (BOIB núm. 59 04/05/2024) [21/03/2024] Anunci de consulta de modificació de l’ordenança [13/12/2023] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 165 05/12/2023) [16/10/2023] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 139 12/12/2023) [16/10/2023] Proposta de modificació [20/07/2023] Anunci de consulta de modificació de l’ordenança [09/06/2020] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 105 09/06/2020) [22/04/2020] Aprovació […]

Padrons fiscals

abril 28, 2021

2024 [09/05/2024] Padrons fiscals (BOIB núm. 56, 27/04/2024): Impost de béns immobles de naturalesa urbana, rústega i de característiques especials. Primer trimestre de la taxa per al servei de subministrament d’aigua potable. [08/04/2024] Impost d’Activitats Econòmiques [27/03/2024] Padrons fiscals (BOIB núm. 40, 23/03/2024): Impost municipal sobre despeses sumptuàries (vedats de caça). Taxa municipal per entrada […]

Un any més, l’Ajuntament d’Inca ha aprovat les bases reguladores per a la convocatòria de dues línies de subvencions per a entitats i associacions amb activitat al municipi, amb la finalitat de potenciar el teixit associatiu i contribuir a dinamitzar la ciutat. D’aquesta manera, enguany el consistori de la capital del Raiguer destinarà un total […]

L’Ajuntament d’Inca durà a aprovació les bases i la convocatòria de subvencions de l’any 2024 per a entitats de la gent gran durant la sessió plenària ordinària del mes de març, que se celebra demà dijous. Enguany, la partida pressupostària per a aquestes ajudes es duplica i augmenta dels 8.000 als 16.000 euros. Així doncs, […]

Newsletter Image