EXPOSICIÓ PÚBLICA D'ANUNCIS

[29/12/2022] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 169 29/12/2022) [29/12/2022] Text de l’ordenança (aprovació inicial) [07/11/2022] Aprovació definitiva de la suspensió de l’ordenança (BOIB núm. 143 05/11/2022)  [15/09/2022] Suspensió i modificació de l’ordenança (BOIB núm. 121 15/09/2022) [07/09/2022] Consulta pública [28/12/2021] Aprovació definitiva de l’ordenança (BOIB núm. 178 28/12/2021) [04/11/2021] Aprovació inicial de modificació (BOIB núm. 152 […]

[22/12/2022] Resolució de les al·legacions formulades al cinquè exercici i llista provisional de persones aprovades [14/12/2022] Resultat cinquè exercici (prova d’aptitud psicològica i de personalitat) [09/12/2022] Resolució de les revisions i les al·legacions formulades en relació al quart exercici [05/12/2022] Comunicació important relativa al cinquè exercici de la fase d’oposició, consistent en una prova d’aptitud […]

[19/12/2022] Enllaç a la Plataforma de Contractació de l’Estat Termini de presentació d’ofertes: fins dia 4 de gener de 2023. Contracte d’obres per a l’execució del projecte d’instal·lació d’una planta fotovoltaica a la parcel·la dels pous de Son Fiol, subvencionat pel Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

Termini d’esmenes a la documentació presentada: del 16 al 30 de desembre de 2022. Més informació i presentació de documentació, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h, a l’Àrea d’Educació (Claustre de Sant Domingo). [15/12/2022] Llista de sol·licituds amb informació sobre la documentació presentada, el compliment dels requisits de la convocatòria i dels criteris objectius […]

[13/12/2022] Declaració de convocatòria deserta (BOIB núm. 157 03/12/2022) [22/11/2022] Decret de la Batlia pel qual es declara desert el procés selectiu [20/05/2022] Prova pràctica del tercer exercici [20/05/2022] Resultat de la prova del tercer exercici (prova pràctica) [26/04/2022] Model d’examen de la prova de coneixements i solucionari [26/04/2022] Resultat de la prova del segon […]

Newsletter Image