JORNADES D'ESTUDIS LOCALS

Les Jornades d’Estudis Locals d’Inca són una activitat relacionada amb l’àmbit de la recerca, una oportunitat perquè els investigadors puguin exposar i donar a conèixer els seus treballs relacionats amb diferents àmbits, com la història, l’educació, l’art, la ciència etc.

Són les deganes dels estudis locals a l'illa de Mallorca i, com a tals, pioneres i capdavanteres en la implementació de les noves tecnologies.

Si fa tres anys s'aconseguí la catalogació digital a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears, posant a l'abast de qualsevol investigador del món tot el coneixement acumulat sobre Inca, amb les XVII Jornades es fa una nova passa.

La implementació de l'Open Journal System, permetrà a tots els participants de les Jornades, un intercanvi ràpid i eficaç amb la Comissió Científica.

L’assistència a les Jornades com a oient és oberta. En el cas de voler obtenir un diploma d’assistència o la carpeta de documentació cal contactar amb l’Àrea de Cultura per tal de notificar les dades personals de la persona interessada al tel. 871 914 500 o a cultura@incaciutat.com.

COL·LECCIÓ DIGITAL

La Biblioteca Digital de la Universitat de les Illes Balears ha catalogat cadascuna de les comunicacions incloses en els quinze volums editats de les Jornades, la qual cosa facilita molt la recerca d’informació per paraules clau des de qualsevol terminal web. D’aquesta forma, s’obre una petita finestra d’Inca que es veu amplificada a qualsevol racó del món –tot incloent les xarxes de recerca científica més prestigioses– gràcies a les noves tecnologies.

Igualment, per tal de donar un major prestigi a les Jornades i als autors, cada comunicació serà catalogada amb el sistema DOI® (de l'anglès, Digital Object Identifier). És una entitat en una xarxa digital que proporciona un sistema d’identificació i administració de la informació a Internet. Es pot utilitzar per a qualsevol tipus d’arxiu, text, àudio, imatges, software, etc. El sistema va ser acceptat per l’estandardització dins la ISO (International Organization for Standardization) i s’ha administrat per una associació oberta i un grup col·laboratiu de desenvolupament: la Fundació Internacional del DOI (IDF), fundada el 1998. Aquest sistema està en expansió i s’utilitza a moltes aplicacions tals com publicacions científiques, documents de govern etc.

Esperam que aquesta eina sigui profitosa per a qualsevol curiós vers el fet inquer i la seva investigació.

 

Newsletter Image