Acabat el període per prendre part en el concurs per les feines de reforma i rehabilitació del Teatre Principal d’Inca, s’hi han presentat un total de 16 empreses. Gairebé la meitat corresponen a empreses de l’illa i la resta són constructores de caràcter nacional. «Estam satisfets per la resposta a aquesta convocatòria; per la nostra part anam fent passes paral·lelament al procés de l’aprovació definitiva dels Fons FEDER per anar enllestint els treballs que corresponen a la Fundació Teatre Principal», ha explicat el batle d’Inca Virgilio Moreno. En breus dates, des del departament d’Urbanisme es procedirà a l’obertura dels sobres que contenen tota la documentació administrativa dels concursants per tal de comprovar si es compleixen els requisits indicats a les bases.

L’objectiu dels patrons de la Fundació Teatre Principal, tal com s’acordà a la darrera reunió, és tenir els tràmits de les obres avançats per quan es rebi la comunicació definitiva de l’aprovació dels Fons FEDER. Els tècnics consideren que els temps d’execució del projecte seran ajustats. «La nostra obligació és que tot entri dins els terminis, ja que els 3,1 milions d’euros són vitals per al projecte», ha recordat Moreno. Aquesta subvenció suposa el 50 % del cost total d’aquest, que ascendeix a 6.183.493 euros. El termini d’execució del contracte serà de 16 mesos.

Cal recordar que el nou projecte de reforma i ampliació del Teatre Principal d’Inca inclou la construcció d’una sala polivalent per a 154 persones, mentre que la sala gran tindrà una capacitat de 600 butaques. Amb el nou projecte i la sala polivalent es vol disposar d’un recinte útil per poder dur a terme una programació estable al llarg de l’any, amb espectacles de petit format.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image