L’Ajuntament d’Inca ha aprovat l’adjudicació de 466 ajudes directes a comerciants, restauradors, autònoms i petits empresaris, en el marc de la línia de subvencions «Reiniciam Inca». Així doncs, s’han atorgat un total de 466.000 euros, 1.000 euros per sol·licitud, els quals començaran a ingressar-se ja a partir de la pròxima setmana amb la finalitat de contribuir a pal·liar els efectes econòmics derivats de la COVID-19.

«Una de les nostres prioritats és ajudar en la reactivació del teixit productiu i econòmic del municipi, per tal de garantir la recuperació de la nostra economia. Per tant, aquesta convocatòria d’ajudes va néixer amb la finalitat de contribuir a la sostenibilitat financera i al manteniment de l’activitat comercial i empresarial d’Inca, reforçant les ajudes estatals i autonòmiques», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

En concret, podien sol·licitar aquesta subvenció tots els negocis que s’han vist obligats a tancar els seus comerços i empreses arran de les mesures implantades per fer front al coronavirus, així com els que, sense haver tancat, han vist reduïts considerablement els seus ingressos. D’aquesta manera, l’objectiu de la línia d’ajudes és impulsar la reactivació econòmica del municipi i la recuperació de l’activitat comercial i empresarial.

En aquest sentit, cal recordar que d’ençà que es decretà l’estat d’alarma l’Ajuntament d’Inca ha activat un complet paquet de mesures fiscals, socials i econòmiques per reduir l’impacte de la COVID-19, en el marc del pla «Reiniciam Inca». Entre les ajudes implementades per ajudar comerciants, restauradors i empresaris, destaca la derogació de l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. A més a més, el paquet de mesures adoptades inclou la reducció del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que s’han vist afectats per les restriccions establertes durant el confinament, i que no podien desenvolupar la seva activitat a causa de les restriccions.

«Mantenim un contacte continu amb tots els autònoms, comerciats i empresaris que formen part de l’activitat econòmica de la nostra ciutat, per seguir de prop la seva situació i mantenir-nos al seu costat en aquests moments tan complicats. Per tant, d’acord amb les necessitats que poden anar sorgint, anirem analitzant i avaluant la possibilitat de desenvolupar noves accions de suport», explica la regidora d’Innovació i Empresa María José Fernández.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image