L’Ajuntament d’Inca continua apostant per la sostenibilitat i l’eficiència energètica, i ha posat en marxa la instal·lació d’una planta de producció d’energia elèctrica a través de tecnologia solar. Així doncs, el projecte aprovat preveu una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 100 kW de potència.

«Des de l’Ajuntament hem assolit el compromís de contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic, amb la implementació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i l’Agenda 2030. Per impulsar la reducció d’emissions de CO2 és necessari promoure l’ús d’energies renovables i potenciar l’aprofitament de l’energia solar transformant-la en energia d’autoconsum», assenyala el regidor de Transició Energètica i Projectes Estratègics Gori Ferrà.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Inca ha aprovat ja el projecte per a la creació d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 100 kW de potència. La planta se situarà en els terrenys a on s’ubica el pou de Son Fiol i ocuparà una superfície de 421,636 m2. Aquest emplaçament és un dels punts de més consum elèctric del municipi a causa de les bombes d’extracció i impulsió d’aigua que es troben allà instal·lades.

En concret, la instal·lació produirà anualment 145.547 kWh, el 15 % del total del consum que necessita la instal·lació hídrica dels pous de Son Fiol per al seu funcionament. Per tant, amb aquest projecte es preveu una reducció d’emissions de CO2 anuals de 53.077,34 kg i un estalvi econòmic aproximat de 53.480 euros a l’any.

El projecte, que neix amb la finalitat de potenciar l’ús d’energies renovables i la reducció de les emissions de CO2, suposarà una inversió aproximada de 175.000 euros.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image