06/08/2020. En els primers mesos del 2020, s’han produït augments dins diverses fraccions de residus, especialment en els envasos i en el reciclatge de matèria orgànica; per contra la recollida de paper i cartó ha sofert una baixada més pronunciada, a causa de la situació produïda durant la COVID-19.

Durant l’estiu, Inca sempre sofreix una baixada considerable dins la fracció FORM (federació orgànica dels residus municipals), però és inferior a la que per la situació de la COVID s’esperava, per la gran quantitat de restaurants i bars que han tancat durant la pandèmia.

D’altra banda, aquest augment és degut a l’excel·lent tasca de reciclatge per part dels ciutadans inquers, perquè els establiments de restauració han tancat durant dos mesos, i els que han obert no estan funcionant al mateix rendiment al d’altres anys. “Els inquers i les inqueres són un autèntic exemple en les tasques de reciclatges. Amb el seu esforç, durant aquests mesos de confinament han aconseguit que una fracció que pujava considerablement degut als cellers i negocis de restauració hagi continuat a l’alça amb molts d’aquests locals tancats”, assenyala la regidora de Serveis i Espai Públic María del Carmen Oses.

Per contra, el reciclatge de paper i cartó és la fracció que més ha sofert durant l’estat d’alarma, tot a causa del tancament dels diferents comerços del municipi i la difícil situació econòmica produïda durant la pandèmia, que ha originat que durant els mesos de març, abril, maig i juny la tendència a reciclar paper i cartó hagi disminuït de forma considerable.

En canvi, el vidre continua la seva trajectòria ascendent i és el producte que més ha augmentat durant aquests sis primers mesos del 2020. També ha pujat el reciclatge d’envasos, possiblement degut al consum que els ciutadans han realitzat de productes elaborats i envasats. Ambdós casos són un exemple del bon reciclatge que han fet els inquers i les inqueres durant l’estat d’alarma.

Dins la fracció de rebuig, els resultats també són positius. La baixada més pronunciada s’ha produït durant el primer semestre de l’any, concretament en el mes de febrer, a causa de la retirada dels contenidors a sòl rústic. Encara que els resultats són bons, s’hauria pogut reduir més, ja que tots els materials que es troben defora dels contenidors durant aquest temps de pandèmia s’eliminen com a rebuig, per no exposar el personal de neteja i recollida al triatge del material, ni al risc de contagi que aquesta acció suposa.

“La valoració que podem fer des de l’Ajuntament d’Inca és bona. La tendència continua sent positiva i, a més a més, les xifres han millorat amb la implantació del nou sistema de recollida. Malgrat la situació que estam vivint, queda demostrat el compromís dels inquers i les inqueres amb el reciclatge i el medi ambient”, explica Oses.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image