Estimats conciutadans i conciutadanes,

FAIG SABER

D’acord amb les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum i el Ministeri de Salut, Consum i Benestar Social, relacionades amb el COVID-19 (coronavirus) volem reiterar les recomanacions generals que s’han fet públiques aquests dies:

 • Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o amb alguna solució alcohòlica.
 • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
 • Mantenir una distància mínima d’un metre amb les persones que presentin signes d’infecció respiratòria.
 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús  -i llençar-lo després- en tossir o esternudar, i rentar-se les mans posteriorment.
 • En cas que tengueu tossina, febre i/o dificultat respiratòria, telefonau al 061. No acudiu al centre de salut ni demaneu cita per mitjà del Portal del Pacient ni de l’app de Cita Prèvia fins que no hàgiu telefonat al 061.

Podeu trobar informació addicional sobre el coronavirus a l’enllaç de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears: http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/portada

Com a mesura de contenció, declar la suspensió durant un període de 15 dies a partir de dia 13 de març de 2020 de tots els esdeveniments públics de caire social, cultural, esportiu i comercial (incloent fires, mostres i mercats) organitzats per la corporació municipal.

Especialment, faig saber que, mitjançant Decret de batlia de data 13 de març de 2020, he adoptat les següents resolucions:

PRIMERA. La suspensió durant un període de 15 dies a partir d’avui de tots els esdeveniments i activitats públiques de caire social, cultural, esportiu, comercial i d’esbarjo organitzats per la corporació municipal, així com tots els mercats, mostres, fires, mercadets, mercat d’encants i venda ambulant. No obstant això, es mantenen en funcionament, de forma excepcional, les parades de fruita, verdura i alimentació dels mercats setmanals que se celebren el dijous, el divendres a Crist Rei i el diumenge a la plaça del Bestiar, així com totes les parades permanents del Mercat Cobert.

SEGONA: El tancament dels següents centres municipals:

 • Casal de Cas Metge Cifre.
 • Casal de Cultura.
 • Escola de Música Antoni Torrandell.
 • Casal de Joves sa Fàbrica.
 • Centre de Formació.
 • Claustre de Sant Domingo: totes les seves instal·lacions incloent la Biblioteca Municipal. Únicament romandran obertes les oficines.
 • Escola d’Educació Infantil Llar d’Infants d’Inca (Toninaina).
 • Museu del Calçat i de la Pell. Únicament romandran obertes les oficines.
 • Pavelló 5 (entrada) i pavelló 7 (local d’assaig música) del Quarter General Luque.
 • Palau Municipal d’Esports.
 • Pavelló Municipal sa Creu.
 • Pavelló La Salle.
 • Piscines Municipals d’Inca Catalina Corró.
 • Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.
 • Sa Quartera Centre d’Art.
 • Serral de les Monges: àrea recreativa, Aula de Natura, horts urbans. Únicament es podrà transitar per les zones públiques evitant aglomeracions. No es podran fer torrades. Els usuaris i usuàries podran accedir als horts urbans únicament per recollir verdures.
 • Canera Municipal, amb excepció del servei d’entrega i recollida d’animals.
 • Locals municipals: edifici es Lledoner, Fernández Cela, Can López i Vies des Tren.

TERCERA. El personal dels serveis i oficines municipals ha d’acudir amb normalitat al centre de treball, si bé s’adoptaran mesures de conciliació familiar i flexibilitat horària.

QUARTA. Les noces a autoritzar per l’Ajuntament se celebraran en la més estricta intimitat (noviis, testimonis i dues persones més per contraent) i únicament en el Claustre de Sant Domingo.

QUINTA. Fer les següents recomanacions a la ciutadania:

 • No utilitzar els parcs infantils. Evitar les aglomeracions a les vies, parcs i espais públics, mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres.
 • Acudir a les dependències municipals només en els casos estrictament imprescindibles. Utilitzar el servei telefònic 871 914 000 i el correu electrònic secretaria@ajinca.net o a l’app Inca Cívica, per comunicar-se amb el personal funcionari.
 • Pel que fa als esdeveniments que s’organitzin de forma privada, evitar les concentracions que no siguin estrictament necessàries i seguir escrupolosament les indicacions del Govern de les Illes Balears i del Govern de l’Estat, tenint en compte que:
  • Estan prohibits tots els esdeveniments amb més de 1.000 persones.
  • Aquells esdeveniments de menys de 1.000 persones han de ser autoritzats per Salut pública, tot i que ja tenguin una autorització municipal.
 • Evitar les concentracions de persones que no siguin estrictament necessàries.
 • Tot allò que es pugui s’ha d’ajornar.
 • Desenvolupar les vetles en la més estricta intimitat i evitant els contactes personals, mantenint una distància d’1,5 metres de distància. També en els esdeveniments religiosos cal evitar els contactes personal i mantenir la distància d’1,5 metres.
 • A la vegada, us informam que des de Delegació de Govern i des Ports de les Illes Balears, en coordinació amb Ports de Barcelona i de València, asseguren l’abastament d’aliments, materials sanitaris, etc.
 • Prestau atenció a les recomanacions que periòdicament facin el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears.

El batle, Virgilio Moreno Sarrió

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image