El Ple de Consell de Mallorca ha acordat avui per unanimitat atendre la sol·licitud de l’Ajuntament d’Inca, en la qual es demana que la institució insular, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), assumeixi la titularitat i la gestió de la Residència Miquel Mir. En aquest sentit, cal subratllar que, segons el règim competencial actual, la prestació del servei especialitzat de residència permanent per a persones majors dependents per part dels ajuntaments és una competència impròpia. A més, les actuals instal·lacions necessiten una adequació important per tal de complir amb els decrets 123/2001 i 86/2010.

Aquesta decisió suposarà disposar d’un recurs sociosanitari i residencial per atendre a les persones majors dependents a la zona del Raiguer. A més, la Residència seria el centre per al desplegament del SAID (Servei d’Atenció Integral a Domicili), ja que s’ha iniciat el projecte pilot a la comarca, i permetria que els usuaris d’aquest poguessin beneficiar-se de serveis especialitzats, com fisioteràpia, teràpia ocupacional, teràpies d’estimulació cognitiva, etc.

Per part de l’IMAS s’ha anunciat la intenció de realitzar el projecte de les obres de reforma i adequació de la Residència i centre de dia Miquel Mir d’Inca a la normativa actual sobre obertura i funcionament de centres de serveis socials per a gent gran, i la seva posterior gestió i explotació del servei com a centre sociosanitari públic d’atenció a persones majors dependents de caràcter insular.

Per altra banda, també s’ha acordat la creació d’una comissió mixta entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Inca que ha d’establir els termes en els quals se cedeix la titularitat i la gestió del centre i els serveis de la Residència Miquel Mir. L’òrgan estarà integrat per vint vocals, deu de cada institució. A la sessió constitutiva s’establiran diferents grups de treballs per poder tenir les propostes per dur a terme el procés. Així, en un termini de sis mesos, s’haurà d’arribar a un acord sobre les condicions de l’assumpció de personal, béns i recursos econòmics, i qualssevol altres circumstàncies que es considerin necessàries. Passat aquest temps, el Consell de Mallorca en serà el titular i presentarà el servei de la Residència Miquel Mir d’Inca.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image