La instal·lació municipal, en funcionament des de 2019, ha suposat una inversió total de 400.000 euros, dels quals 40.000 provenen d’una subvenció de la Conselleria de Medi Ambient.

El conseller de Medi Ambient i Territori Miquel Mir, el director general de Residus i Educació Ambiental Sebastià Sansó, el batle d’Inca Virgilio Moreno, juntament amb altres membres del consistori municipal, han visitat, aquest dimarts, la nova deixalleria de la capital del Raiguer. Aquest projecte desenvolupat durant 2018-2019 va suposar una inversió de 400.000 euros, dels quals 40.000 varen provenir de les subvencions que atorga la Conselleria per a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Illes Balears. “La deixalleria d’Inca és una de les grans apostes que vàrem posar en marxa la passada legislatura. Sens dubte es tracta d’una instal·lació moderna que dóna resposta d’una manera clara a les necessitats de la nostra ciutat”, assenyala el batle d’Inca.

Així doncs, a través de les ajudes de Medi Ambient i Territori es va aprovar, amb la convocatòria 2019-2020, una despesa total de 40.006 € que ha servit per executar les següents actuacions: pavimentació de la superfície de la deixalleria, construcció del magatzem de residus perillosos i de la instal·lació de preparació per a la reutilització de RAEE, així com l’oficina de recepció de la deixalleria.

Moreno ha destacat que “aquest és un projecte que referma el nostre compromís polític i posa en valor les sinergies entre ambdues administracions, Ajuntament i Govern, les quals sempre hem anat de la mà, compartint la visió i els valors del reciclatge, i de la consciència ecològica”.

Per la seva banda, Mir ha volgut agrair l’empenta de l’Ajuntament d’Inca per adaptar-se a la Llei de residus i fer “instal·lacions modernes i eficients, que no només s’adapten a les necessitats en la gestió de residus, sinó també a les d’un funcionament més intel·ligent i sostenible”.

La deixalleria d’Inca, ubicada a la carretera de Llubí,  es troba en funcionament ja des de fa alguns mesos i dóna servei a tot el municipi. Les instal·lacions estan situades en una parcel·la de 1.945 m2, dissenyada en dos nivells totalment formigonats, comunicats mitjançant rampes d’accés per als vehicles. Els usuaris hi trobaran, a la plataforma inferior, els contenidors de gran capacitat, a més de la resta de tipus de residus i compactadores.

L’oficina de recepció, al mateix nivell, compta amb plaques fotovoltaiques per autoabastir-se. Així mateix, hi ha un magatzem cobert, tancat i compartimentat per a residus perillosos i RAEE, que també inclou espais de preparació per a la reutilització d’aquest tipus de residus i per emmagatzemar pneumàtics.

“Aquesta deixalleria està donant una solució efectiva i contribueix a facilitar el civisme i la consciència ecològica. També ha permès avançar en la lluita per erradicar els abocadors il·legals que tant de mal ambiental i econòmic suposen”, explica la regidora de Serveis María del Carmen Oses.

En aquest sentit, Oses ha volgut recordar que “veníem d’uns anys en què no s’apostava per aquest model, i per això suposa un autèntic orgull veure com la immensa majora de veïns i veïnes d’Inca han assumit el concepte del reciclatge d’una manera integral i aplicada al nostre dia a dia”.

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image