Durant la reunió del Patronat de l’Escola de Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell s’ha acordat començar el procés pel qual es puguin oferir a Inca els estudis musicals professionals. «Aquest fet no suposarà, en cap cas, que per part de l’Ajuntament no es deixi de banda l’aspiració de poder tenir una extensió del Conservatori Superior a la nostra ciutat», ha explicat el tinent de batle de Cultura, Antoni Rodríguez. Tots els presents a la sessió han acordat per majoria que els tècnics realitzin els estudis de necessitats i de pressupost per poder dur a terme aquesta sol·licitud a la Conselleria d’Educació. Tal com s’ha recordat ja hi ha hagut intents pel tema d’extensió del Conservatori, però no s’han concretat mai.

fullsizerender-6

Cal recordar que actualment el centre inquer imparteix el Programa Reglat d’Ensenyament Professional. En el cas que la Conselleria hi doni el vistiplau, a Inca es podria impartir l’ensenyament corresponent i realitzar els exàmens. «Això seria molt positiu per a la gent de la nostra ciutat, però també per a la de la comarca, ja que s’evitarien desplaçaments al Conservatori Superior a Palma», ha exposat Rodríguez. Per part de l’Escola Municipal hi hauria una total autonomia pedagògica i administrativa.

Per tal de poder convertir-se en una extensió del Conservatori, es requereix un lloc homologat per dur terme l’activitat i una disponibilitat pressupostària per part de la Conselleria. «El primer punt està tot correcte per part nostra, però, atesa la situació actual, creim que per part del Govern no es podria assumir la inversió necessària, així que consideram positiu poder caminar cap als estudis professionals, sense deixar de banda l’objectiu original», ha esmentat Rodríguez.

Al passat Ple ordinari, tots els grups acordaren que des de l’Escola de Municipal de Música i Dansa Antoni Torrandell es fessin les passes necessàries per augmentar l’oferta de l’ensenyament musical a Inca, amb els estudis professionals.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image