L’Ajuntament d’Inca valora molt positivament els resultats del Pla de Subvencions per a la conservació, restauració i rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà del municipi i els efectes que té tant en l’embelliment del municipi com en la dinamització del sector. Així, en la convocatòria per a l’any 2020, s’hauran duit a terme 31 projectes, la qual cosa suposa una inversió total de 270.247,03 euros en obres i reformes a la capital del Raiguer, dels quals 117.231,29 seran subvencionats pel consistori a través del Pla de Subvencions de Façanes.

«Amb aquest pla de subvencions volem fomentar i potenciar la realització d’obres de restauració i rehabilitació de façanes amb la intenció de mantenir en bon estat de conservació els béns immobles de la nostra ciutat. A més, enguany hem incrementat la partida pressupostària d’aquestes ajudes per tal de contribuir així a reactivar l’economia local i impulsar el sector de la construcció en el nostre municipi», explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

La convocatòria de subvencions contempla dues línies d’ajudes: una destinada als edificis catalogats o als situats al nucli antic i una altra per a edificis ubicats a la zona d’eixample. En total, s’han aprovat 31 sol·licituds d’ajudes per a la realització de tasques de manteniment i rehabilitació de façanes a Inca. Concretament, 18 immobles del nucli antic o catalogats s’han adherit a la primera línia d’ajudes amb una subvenció mitjana per immoble de 4.500 euros. D’aquesta manera, la despesa total que l’Ajuntament ha realitzat per a aquesta línia de subvencions és de 79.399,36 euros. No obstant això, la inversió total generada per a aquestes obres és de 155.685 euros, atès que, en aquest cas, només se subvenciona el 60 % del projecte, com a màxim.

D’altra banda, s’han subvencionat uns altres 13 projectes de l’eixample, en el marc de la segona línia de subvencions, amb una ajuda mitjana de 3.000 euros per projecte. En aquest sentit, se subvenciona fins al 40 % de l’import de les obres. Així doncs, per a aquesta segona línia l’Ajuntament ha destinat una quantia total de 37.831,93 euros, mentre que la inversió total per a la realització d’aquests projectes ascendeix a 114.607,57 euros.

«El Pla de Subvencions per a la rehabilitació de façanes ens ajuda a millorar la imatge de la ciutat, regenerar el nucli antic de la ciutat i, alhora, posar en valor el patrimoni arquitectònic d’Inca», destaca el regidor de Model de Ciutat de l’Ajuntament d’Inca, Andreu Caballero. “El pròxim mes ja es posarà en marxa una nova convocatòria del Pla de Subvencions per a la conservació, restauració i rehabilitació de façanes de béns immobles del nucli urbà del municipi, que podran sol·licitar tots els projectes que es duguin a terme durant el 2021», diu Caballero.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image