L’aprovació de la nova ponència de valors totals dels béns immobles urbans d’Inca produirà una rebaixa mitjana del 30 % en el valor cadastral. Aquest fet vendrà principalment derivat de la nova valoració del sòl respecte a la produïda l’any 2003 i que es va començar a gestionar fa poc més d’un any. “Durant el procés s’ha duit a terme una tasca molt acurada per part dels tècnics del cadastre i municipals per tenir unes dades exhaustives del preu de mercat del terreny i de l’edificació, fet que ha donat un resultat més en consonància amb la situació actual”, ha assenyalat el tinent batle, Àngel García. Així mateix, la ciutat passa de tenir 5 zones valorades a 14 zones. Aquest fet, també, ha ajudat a diferenciar entre àrees amb preus més elevats i d’altres de més barats per ajustar-ho tot a la realitat de la zona.

La rebaixa de valor cadastral afectarà directament aquells imposts i taxes que el prenguin com a base de càlcul. Així, transmissions patrimonials o plusvàlues veuran reduït l’import a pagar. “Creim que aquesta baixada pot ser un estímul econòmic, per exemple un empresari que pagui manco pot destinar diners a reformar el seu local comercial, la qual cosa durà feina d’obres i una millora del negoci propi”, ha explicat el batle, Virgilio Moreno. Per altra banda, aquesta reactivació podria ser un focus d’atracció per a empreses locals o foranes i una empenta per al mitjà i petit comerç. A més, és important subratllar que amb la mesura els veïns i empresaris tendran un model més just de valoració.

Cal recordar que aquesta revisió pot afectar l’impost sobre béns immobles (IBI), però no de manera única. L’IBI ve marcat per altres valoracions de caràcter nacional i local, però també està subjecte a una legislació pròpia. “Els diferents grups de l’equip de govern ens hem de reunir per tal de saber com repercutirà la baixada a la contribució”, ha aclarit Àngel García.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image