El jurat del concurs d’idees per a l’avantprojecte de reforma i millora de la plaça de Mallorca s’ha reunit per obrir totes les propostes. El batle Virgilio Moreno, el tinent batle d’Hisenda Àngel García, un representant de cada grup polític municipal, representants tècnics de l’Ajuntament, dos representants del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, un representant de l’Associació de Comerciants i Restauradors, i un representant de les associacions de veïns de la ciutat componen el tribunal avaluador. «El primer acord ha estat establir que els 15 projectes presentats s’exposaran durant tot el mes de febrer al centre d’Inca i a la web per tal que els ciutadans puguin emetre un vot digital no vinculant del pla que trobin més adequat», ha explicat Moreno. La consulta popular estarà restringida a les persones empadronades a Inca.

IMG_1360

Durant la reunió, el jurat ha procedit a obrir els sobres amb els projectes presentats. Els membres del tribunal han realitzat una primera inspecció de cada proposta. Ara, cadascun tendrà accés a tota la documentació presentada per analitzar-la al detall. Una vegada que hagi acabat el procés d’exposició pública, el jurat es reunirà de nou per tal valorar-ho tot, junt a l’opinió de la ciutadania. «Tal com vàrem anunciar s’ha demanat posar l’accent en temes que ens feren arribar els particulars a través de la bústia electrònica, com poden ser materials perdurables i ecològics, zones familiars, llocs amb ombra…», ha explicat Moreno. Per part de l’equip de govern s’espera poder tenir una millora que sigui adequada a les necessitats del municipi i que el cost sigui assumible per la institució.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image