L’Ajuntament d’Inca ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions per a les associacions de familiars d’alumnes, corresponents a centres educatius públics d’educació infantil i primària d’Inca durant el 2023. “Any rere any, tenim l’objectiu de potenciar l’interès social que els projectes d’activitats extraescolars desenvolupats als col·legis generen, per això novament cream aquesta línia d’ajuts, per impulsar mesures de conciliació familiar-laboral”, ha declarat el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, aquesta línia de subvencions està destinada a les associacions de familiars d’alumnes degudament inscrites al Cens de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears i que tenguin seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi d’Inca. A més, és requisit que les AFAs no hagin sol·licitat i/o rebut subvenció de l’Ajuntament d’Inca per al mateix projecte d’actuacions, i també disposar dels permisos i les autoritzacions que, si és el cas, siguin exigibles d’acord amb la legislació vigent per a la realització de l’activitat/s o acció/accions objecte la subvenció, entre d’altres.

Les accions subvencionades han hagut de desenvolupar-se al llarg del curs escolar 2022/2023, i s’han d’haver realitzat dins del període comprès entre el dia 1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023. L’import màxim de subvenció serà de 2.000 euros per AFA sol·licitant, encara que es concedirà segons les activitats/accions degudament justificades.

Aquesta línia d’ajudes, nascuda per impulsar mesures de conciliació familiar-laboral, està dotada amb un pressupost de 6.000 euros. “El propòsit, per tant, és promoure els projectes d’activitats extraescolars dels centres educatius públics d’educació infantil i primària, fomentar-los i generar interès social envers seu”, assenyala la regidora d’Educació Helena Cayetano.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image