Amb aquest acord l’Ajuntament fa una passa definitiva per consolidar la plantilla de la Policia Local i avança en el desenvolupament de la relació dels llocs de feina municipals.

L’Ajuntament d’Inca ha aprovat una actualització i modificació del complement específic de la Policia Local, amb la finalitat d’adaptar les retribucions dels agents d’acord amb les funcions i característiques dels diferents llocs de feina. L’acord contempla també una relació dels llocs de treball que conformen la plantilla.

“La seguretat ciutadana és, des del primer dia, una de les nostres prioritats. Estam fent un esforç important per millorar les condicions laborals de la Policia Local i aconseguir consolidar la plantilla. Els representants dels treballadors demanaven aquesta actualització del complement específic des de feia ja moltíssims d’anys”, explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Per la seva banda, el regidor d’Organització Laboral i Funció Pública i de Seguretat Ciutadana Sebastián Oriol ha destacat que “a poc a poc anam fent passes per desenvolupar una completa relació dels llocs de feina municipals i aconseguir una gestió més eficaç”.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Inca ha realitzat una relació exhaustiva i una valoració dels llocs de feina dels policies locals amb la finalitat d’obtenir una nova puntuació que permeti actualitzar el complement específic d’acord amb les característiques pròpies de cada lloc de feina. Per dur a terme aquesta valoració s’han analitzat diferents factors com, per exemple, la formació, la perillositat, la dificultat tècnica, la responsabilitat o les condicions especials en què s’exerceixen les funcions. En aquest sentit, cal destacar que el complement específic valora el comandament i la responsabilitat, entre altres factors.

De forma paral·lela, s’ha establert també un component variable, dins el complement específic, per les hores realitzades en cap de setmana i durant els dies festius de Nadal. Aquest component s’aplica només a aquells membres de la Policia a qui per servei ordinari del mateix torn rotatori els correspongui realitzar el servei dins aquestes franges de temps i períodes determinats.

“Les remuneracions que hi havia establertes fins ara no eren les més adequades per retribuir els factors que es contemplen en el complement específic. Era necessari fer una valoració de cada lloc de feina i actualitzar les retribucions dels agents de policia a la realitat i a les condicions pròpies de cada lloc de feina. A poc a poc, anam fent passes per reforçar la seguretat i aconseguir una estabilitat en la plantilla de la Policia Local d’Inca”, assenyala Oriol.

Gràcies a aquesta actualització del complement específic i a moltes altres mesures que es van acordant per millorar les condicions laborals de la Policia Local i consolidar la plantilla, una cinquantena de persones han sol·licitat participar en el procés selectiu per a la constitució d’un borsí de Policia Local de l’Ajuntament d’Inca.

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image