L’equip de govern d’Inca ha posat en marxa una sèrie de mesures per tal que els inquers i les inqueres coneguin com s’està gestionant el consistori. Aquest va ser un compromís per part de tots els partits que componen el pacte de govern, que ja es va veure amb la creació d’una Regidoria de Transparència. L’objectiu principal és fer partícips els ciutadans en el dia a dia de l’Ajuntament. “Creiem fermament en la importància d’aquestes decisions per acostar la gent a les institucions i perquè sàpiguen com s’empren els seus doblers”, ha comentat Biel Frontera, regidor de Transparència.

Així, al darrer Ple, es va aprovar per unanimitat l’adhesió a l’acord marc de col·laboració amb el Ministeri d’Administracions Públiques per promoure la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Com a conseqüència d’aquest fet, podrà fer ús, a cost zero, del Portal de Transparència que està desenvolupant el Ministeri. Així mateix, es revisarà la normativa interna municipal perquè aquella documentació que sigui generada a l’Ajuntament i sigui susceptible de ser publicada al Portal de Transparència hagi de ser enviada a les persones responsables de l’Àrea de Transparència. El consistori farà públics, entre d’altres, la formalització de contractes, de convenis, subvencions i ajudes públiques, pressupostos, retribucions als càrrecs i personal eventual, etc. Paral·lelament, al web municipal es posa en marxa una secció de transparència a la qual s’aniran publicant tots aquests documents.

S’anirà treballant des de l’Àrea de Transparència per anar posant mitjans per aconseguir els objectius marcats i, a més, que els veïns i les veïnes sàpiguen com accedir a la informació municipal”, ha declarat Frontera. S’espera que en els propers mesos es concretin més mesures.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image