Els nins d’Inca podran practicar i millorar els coneixements sobre mobilitat i trànsit al nou parc d’educació viària. Unes instal·lacions de 395 metres quadrats que estan situades entre el carrer dels Boters i el camí del Cementiri. A la inauguració, hi han estat presents el batle Virgilio Moreno, la regidora de Policia Antonia Triguero, la regidora de Formació Alice Weber, el tinent de batle d’Esports Gori Ferrà i el cap de la Policia Local Pep Cañete. «Aquest projecte ens permetrà disposar d’una infraestructura que millorarà la tasca que s’està duent a terme des de Mobilitat amb els centres escolars per tal que els joves inquers coneguin com s’ha de circular», ha comentat Triguero. Alumnes de Col·legi Beat Ramon Llull han estat els primers a estrenar les noves instal·lacions.

El nou parc d’educació viària consta d’un recorregut de 170 metres amb un total de 40 senyals de trànsit. L’amplada mitjana del traçat és de dos metres, fet que permet la formació de dos carrils, un per a cada sentit. El disseny respon a l’objectiu d’un repàs pràctic de les senyalitzacions més comunes que es poden trobar a les vies de la ciutat. A més, s’han pintat totes les marques al sòl que, també, es troben als carrers d’Inca. Paral·lelament s’han realitzat unes canalitzacions per a l’enllumenat i els futurs semàfors.

L’execució de tot el projecte ha estat possible gràcies a la feina realitzada pels integrants del Programa Visibles “Inca més amable i sostenible”. L’equip de treball està compost per dos pintors i sis picapedrers, els quals han completat el projecte en un període de dos mesos. «Estam molt satisfets des de Formació perquè aquestes instal·lacions han suposat una fita molt importat per als participants de Visibles, ja que la seva feina s’ha convertit en un equipament del qual es beneficiarà tot el municipi i, en especial, tots els centres escolars», ha explicat Weber.

Cal recordar que Visibles té com a objectiu millorar les oportunitats laborals de les persones de més edat finançant la totalitat dels costos salarials que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres d’interès general i social. El Programa Visibles del SOIB, cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i pel Fons Social Europeu, està adreçat a persones desocupades de llarga durada, preferentment majors de 45 anys i amb càrregues familiars. El projecte no només ha donat la possibilitat d’oferir-los un contracte de treball de sis mesos, sinó també la possibilitat de contribuir a la millora d’Inca. Amb el Programa Visibles “Inca més amable i sostenible” s’ha fet feina repintant senyals horitzontals de diferents zones d’Inca, rebaixant voreres, substituint o llevant fitons, entre d’altres tasques dirigides per la Policia Local.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image