L'Ajuntament ha demanat formalment a la direcció de l'Hospital Comarcal la constitució d'un ens de caràcter consultiu en el qual siguin representats tots els municipis de la zona d'influència. “Els ciutadans, per proximitat, traslladen els seus problemes o suggeriments a les administracions locals; aquest fet suposa que als consistoris tenim molta informació que podria ser d'utilitat per a la gestió del centre”, ha declarat Virgilio Moreno, batle d'Inca.

Així, l'Ajuntament inquer ha remès una carta oficial en què s'explica la importància de l'Hospital per a la comarca i la necessitat d'establir uns canals de comunicació efectius i continus. Es pensa que la creació d'un organisme que es reunís amb certa periodicitat podria aportar una millora del servei. Es tracta d'una actuació de manera conjunta dels municipis implicats a través de la qual, juntament amb la direcció del centre, es podria establir un mecanisme de funcionament basat en la participació i la transparència. A més, pot ser una eina útil per a la Conselleria de Salut per les aportacions que es poden fer des dels municipis.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image