L’Ajuntament d’Inca aprovarà en el pròxim plenari les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a entitats socials sense finalitat de lucre, les quals neixen amb la finalitat de potenciar el teixit associatiu no lucratiu del municipi. “Les associacions i entitats desenvolupen un paper imprescindible dins la nostra ciutat i s’han convertit en els vertaders dinamitzadors de la ciutadania”, assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així doncs, aquesta línia d’ajudes està dotada d’un pressupost de 40.000 euros. L’import màxim de la subvenció serà de 4.000 euros per entitat social sol·licitant, els quals s’entregaran per a la realització d’activitats o projectes de caràcter social adreçats a tots els inquers i les inqueres.

Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte la fonamentació, l’oportunitat i la viabilitat del projecte; així com l’impacte comunitari de l’activitat i la promoció de la participació dels infants i els joves en el teixit associatiu d’Inca. “A més a més, enguany es valorarà també la participació en activitats organitzades per l’Ajuntament i la col·laboració o integració d’altres associacions i col·lectius, amb la finalitat de fomentar el treball en xarxa”, explica el regidor de Participació i Entitats Socials, Andreu Caballero.

Una vegada aprovades les bases, la convocatòria es publicarà al BOIB i, després, a la pàgina web de l’Ajuntament. El termini per a la presentació de les sol·licituds és del dia 3 al 17 de setembre de 2020, ambdós inclosos. “Estam a disposició de les entitats per resoldre dubtes, facilitar-los la informació que necessiti i ajudar-los en tot el que faci falta per participar d’aquestes ajudes”, destaca Caballero.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image