Aquesta setmana comença el termini per a la presentació de sol·licituds de les subvencions per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2022/2023, convocades per l’Ajuntament d’Inca. Enguany, de nou, el consistori de la capital del Raiguer destina una partida pressupostària per aquesta línia d’ajudes de 90.000 euros, després de l’increment del 50 % en el 2020.

«La finalitat d’aquesta subvenció, que es convoca any rere any, és ajudar les famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposa l’adquisició dels llibres de text i el material escolar», explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Per la seva banda, la regidora d’Educació assenyala que «realitzam un assessorament a les famílies per ajudar-les a presentar la documentació i garantir que ningú es quedi sense rebre la subvenció per qüestions administratives. De fet, any rere any feim un esforç per anar simplificant els tràmits i flexibilitzar els requisits per realitzar la sol·licitud».

Així doncs, poden sol·licitar aquesta ajuda les famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text o material substitutori. El procediment de concessió d’aquestes subvencions regulades és el de concurrència competitiva. Per tant, la partida pressupostària destinada per a aquesta línia de subvencions es reparteix entre totes les sol·licituds acceptades, sense superar mai l’import màxim de 200 € per alumne/a.

El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert fins al 17 d’octubre. Les bases de la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2022/2023 es poden consultar aquí:  https://incaciutat.com/subvencions-llibres-de-text-o-material-substitutori-2022-2023 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image