El 16 d’agost començarà el termini per a la presentació de sol·licituds de les subvencions per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2023/2024, convocades per l’Ajuntament d’Inca. Enguany, de nou, el consistori de la capital del Raiguer destina una partida pressupostària per a aquesta línia d’ajudes de 90.000 euros, després de l’increment del 50 % en el 2020.

«Com cada any, amb aquesta subvenció que convocam abans de l’inici del curs acadèmic tenim el compromís i l’objectiu d’ajudar les famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposa l’adquisició dels llibres de text i el material escolar», explica el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Per la seva banda, la regidora d’Educació Helena Cayetano assenyala que «estam al costat de les famílies a l’hora de realitzar els tràmits administratius per sol·licitar l’ajuda. Intentam simplificar la burocràcia i flexibilitzar els requisits quan presentin la documentació, per tal de garantir que ningú es quedi sense rebre la subvenció per qüestions administratives».

Així doncs, poden sol·licitar aquesta ajuda les famílies d’Inca amb fills en edat escolar obligatòria que presentin dificultats econòmiques per fer front a la despesa que suposen els llibres de text o material substitutori. El procediment de concessió d’aquestes subvencions regulades és el de concurrència competitiva. Per tant, la partida pressupostària destinada a aquesta línia de subvencions es reparteix entre totes les sol·licituds acceptades, sense superar mai l’import màxim de 200 euros per alumne/a.

El termini per presentar les sol·licituds romandrà obert fins al 17 d’octubre. Les bases de la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de llibres de text o material substitutori corresponent al curs escolar 2023/2024 es poden consultar aquí:  https://incaciutat.com/subvencions-llibres-de-text-o-material-substitutori-2023-2024

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image