L’Ajuntament d’Inca treballa en el desenvolupament d’un pla de suport al teixit productiu del municipi amb un pressupost total de 600.000 euros. La finalitat d’aquesta iniciativa és contribuir a la reactivació econòmica del municipi i la recuperació de l’activitat comercial i empresarial, afectada per la crisi provocada per la COVID-19.

“Des del primer dia que es va decretar l’estat d’alarma, el passat mes de març, hem fet un esforç important per destinar tots els recursos al nostre abast per pal·liar els efectes de la pandèmia i intentar mantenir l’activitat econòmica i els llocs de feina a la nostra ciutat”, assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Així doncs, el consistori inquer actualment està analitzant diferents propostes per desenvolupar accions que permetin ajudar en la sostenibilitat financera dels autònoms i empresaris inquers, i ajudar-los a recuperar la normalitat, una vegada superada la crisi sanitària. Entre altres opcions, s’està considerant la posada en marxa d’una convocatòria de subvencions directes a comerciants, restauradors, autònoms i empresaris, o la implementació d’un sistema de tiquets per gastar als comerços locals i les empreses de la capital del Raiguer.

“Estam en contacte continu amb autònoms, comerciats i empresaris per seguir de prop la seva situació i mantenir-nos al seu costat en aquests moments tan complicats. La nostra intenció, per tant, és desenvolupar accions àgils, eficients i directes que reforcin les ajudes estatals i autonòmiques”, destaca Moreno.

Finalment, cal recordar que l’Ajuntament d’Inca ha activat ja un complet paquet de mesures fiscals, socials i econòmiques per reduir l’impacte de la COVID-19, en el marc del Pla Reiniciam Inca. Entre les ajudes implementades per ajudar comerciants, restauradors i empresaris, destaca la derogació de l’Ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires. A més a més, el paquet de mesures  adoptades inclou la reducció del rebut de fems a tots aquells locals i comerços que es veren afectats per les restriccions establertes durant el confinament i no pogueren desenvolupar la seva activitat durant l’estat d’alarma. D’altra banda, es va modificar també l’Ordenança de gestió, recaptació i inspecció per tal de suspendre i flexibilitzar el cobrament de taxes i tributs municipals.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image