Des de l’Ajuntament d’Inca fins a final del mes de novembre s’han atorgat 315 ajuts per al pagament de factures de llum, gas i butà. “La intenció de l’equip de govern és poder arribar a solucions en els casos de pobresa energètica a la nostra ciutat, però creiem que s’ha de treballar entre totes les administracions per combatre de manera efectiva i duradora aquestes situacions”, ha comentat el batle, Virgilio Moreno. Els subsidis més nombrosos són el que fan referència a l’energia elèctrica; en total són 235 i ascendeixen a un total de 33.223 euros. En el cas del gas i el butà, els subsidis són 80. Tota la tramitació dels expedients individuals de cada cas particular es realitza des del departament de Serveis Socials. Una tècnica avalua la situació i les necessitats de cada persona.

Per altra banda, durant el 2016 l’Ajuntament d’Inca ha atès 96 casos amb diagnòstic: deutes de lloguer – desnonament. Aquests expedients, gestionats des dels Serveis Socials, reflecteixen les circumstàncies de les persones que per diverses raons no disposen de rendes suficients per afrontar el pagament d’un arrendament o d’una compra. Es tracta, en tots els casos, de la manca de mitjans econòmics. “Cal subratllar que no tots els usuaris tenen un diagnòstic de desnonament, però sí de necessitat urgent”, ha aclarit la regidora de Serveis Socials, María del Carmen Osés.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image