Les obres de renovació de l’asfalt suposaran una inversió total de més de 326.000 euros.

L’Ajuntament d’Inca ha iniciat ja els tràmits per a la realització d’un contracte d’obres per a la renovació del paviment asfàltic de quinze vies municipals. El pressupost base de la licitació ascendeix a un total de 326.814,66 € (IVA inclòs). “Durant els darrers anys hem fet un esforç per mantenir la nostra ciutat en les millors condicions possibles i aconseguir un bon estat de manteniment dels nostres espais públics”, assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

D’aquesta manera, el contracte inclou la reposició del paviment asfàltic dels carrers dels Jocs, Josep Balaguer, Can Valella, Costitx, Canonge Alzina, Edison, la Torreta, les Germanies, Llorenç M. Duran, Mandrava, sa Pota del Rei, Sant Bartomeu i Formentor. Així mateix, es realitzaran tasques d’asfaltatge a la rotonda de la Gran Via de Colom en confluència amb l’avinguda de Jaume I, a la rotonda de l’avinguda dels Reis Catòlics en confluència amb l’avinguda Jaume II i a la rotonda de la carretera de Sencelles en confluència amb la Ronda de Migjorn.

En tots aquests carrers i vies, actualment el paviment asfàltic es troba en mal estat, ja que en molts de punts ha perdut la seva capacitat portant. Així doncs, hi ha alguns punts amb zones blanes, les quals han de sanejar-se de manera que la nova fermesa quedi ben assentada. En aquest sentit, Moreno ha destacat que “tenim sempre ben presents les necessitats i demandes dels veïns i veïnes de les diferents zones de la ciutat a l’hora de definir les actuacions que duim a terme”.

Les obres de pavimentació contemplades en aquest projecten no suposen un increment dels costos de manteniment. De fet, permeten alliberar recursos econòmics destinats a la conservació d’aquests carrers per poder destinar-los a la d’altres vials de la ciutat d’Inca. Així doncs, amb aquesta actuació es contribueix a reduir els costos de manteniment i reparacions dels vials, atès que per la seva antiguitat i desgast es troben en un estat que requereix contínues reparacions del seu paviment.

Finalment cal destacar que aquest nou contracte d’obres no és una actuació aïllada del consistori inquer, sinó que s’emmarca en un projecte integral de reposició de la pavimentació asfàltica dels carrers del municipi d’Inca. Durant els darrers mesos i els anys anteriors ja es varen dur a terme diferents actuacions a diverses vies del municipi i a alguns camins rurals.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image