L’Ajuntament d’Inca i l’Associació PROBENS Mallorca posen en marxa el projecte SOCINCA per promocionar la salut física, psicològica i social en menors amb dificultats per accedir a activitats esportives regulars o altres activitats relacionades amb l’oci saludable. Així doncs, gràcies a aquest projecte, 30 joves inquers en situació vulnerable participaran d’octubre a juny en cursets de natació i practicaran el futbol, gràcies al finançament de l’Obra Social “la Caixa”, en el marc del programa Caixa Proinfància. SOCINCA també compta amb la col·laboració del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Inca i el Club Esportiu Constància, els quals han cedit les infraestructures on es desenvolupen les accions esportives, i Punts amb Vida, que ha confeccionat de manera altruista bosses de tela on posar els berenars dels participants.

“Des de l’Àrea de Serveis Socials vàrem detectar que es produïen dificultats d’integració social d’alguns col·lectius de joves per poder accedir i participar dels recursos de la comunitat. Amb SOCINCA, per tant, volem impulsar la realització d’activitats preventives que afavoreixin canvis d’actituds, reforçant comportaments saludables i modificant conductes negatives”, explica la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca, Maria Antònia Pons.

Per la seva banda, Neus Fuertes i Júlia Corrales, coordinadores de l’Associació PROBENS, assenyalen que “SOCINCA es creà per fomentar el desenvolupament integral de nines, nins i adolescents en situació de desavantatge social a través de l’esport com a eina socioeducativa i lúdica, promovent l’empoderament i el ple exercici dels drets dels infants, com és el dret a jugar. Veure com es materialitza aquest projecte de prevenció que portam tant de temps elaborant és una alegria i una gran il·lusió”.

D’aquesta manera, el projecte neix de la sinergia entre els diversos agents socials del municipi, que es donen gràcies a la Comissió de Prevenció i Abordatge de Conflictes Juvenils, que se celebra per detectar les necessitats i possibles solucions dels joves d’Inca. Així mateix, el projecte s’emmarca dins el Pla Municipal d’actuacions sobre consum de drogues i conductes additives que es realitza al municipi des de l’any 2019.

SOCINCA inclou, a més de les activitats esportives, activitats de lleure, com per exemple excursions; tallers educatius sobre temàtiques transversals; activitats comunitàries i actuacions amb famílies. Així doncs, el projecte contempla, d’una banda, la promoció d’hàbits saludables, com per exemple la pràctica de l’activitat esportiva, berenars saludables o rutines d’higiene personal. De l’altra, la segona vessant que es treballa amb aquesta iniciativa és la psicosocial, potenciant les habilitats socials i comunicatives mitjançant l’esport i afavorint l’adquisició de totes aquelles eines necessàries per relacionar-se de forma satisfactòria amb els altres, així com per resoldre pacíficament els conflictes amb els infants i amb la col·laboració de les famílies.

Finalment, cal destacar que el projecte es dirigeix a joves inquers d’entre 6 i 14 anys, els quals per les seves situacions individuals i/o sociofamiliars tenen probabilitats d’iniciar-se en conductes de risc que comprometin el seu desenvolupament personal i social.

“El projecte SOCINCA ens permet treballar aspectes personals i socials en un àmbit esportiu, alhora que ens dóna l’oportunitat d’afavorir les relacions de convivència, tolerància i integració entre les persones del municipi d’Inca, i possibilitar l’accessibilitat de tota la població als recursos del municipi”, destaca Pons.

 

 

 

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image