L’Ajuntament d’Inca ha adquirit avui el primer lot d’accions dels propietaris de la finca registral núm. 12.576, terrenys coneguts com el camp del Constància i camp del Sallista. D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer comprarà ja aquesta setmana un total de 41,11 parts indivises per un import de 260.722,18 €.

Les adquisicions es realitzen de mutu acord amb les persones titulars per un import de 6.500 euros per cada part indivisa, així com es va acordar. Els propietaris que vulguin vendre anticipadament les seves participacions a l’Ajuntament d’Inca podran fer-ho seguint les indicacions que s’han acordat amb l’Ajuntament d’Inca. Atès el volum de les participacions, aquest es va fent per grups de manera escalonada, així com ho organitza la notària.

Avui dia l’Ajuntament era propietari de 162 participacions, a les quals ha de sumar aquestes noves 41,11 parts indivises. Cal destacar que l’immoble està dividit en un total de 450 participacions i que està previst que amb aquesta operació el consistori aconsegueixi arribar a ser propietari d’un total de 300 participacions.

De forma paral·lela es continua amb la tramitació de l’acció judicial de divisió de la cosa comuna, que se segueix en el Jutjat de Primera Instància núm. 1 d’Inca, amb la finalitat que l’Ajuntament adquireixi aquelles parts indivises de l’immoble que no s’hagin pogut adquirir de mutu acord.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image