Des de l’Àrea de Noves Tecnologies s’ha previst una inversió propera als 100.000 euros per tal d’introduir l’administració electrònica a l’Ajuntament. «L’objectiu, a més de la necessitat d’adequar-se a la normativa, és poder oferir de manera telemàtica una sèrie de tràmits municipals que, en aquests moments, el ciutadà ha de dur a terme a les dependències municipals als horaris d’oficina», ha explicat Biel Frontera, regidor de la citada àrea. D’aquesta manera, es preveu fer una actuació, mitjançant programari lliure, al registre general, al tractament d’expedients i a la signatura digital. Cal recordar que a hores d’ara l’únic tràmit que els inquers poden realitzar de manera no presencial és el certificat de residència per viatjar. S’espera que, internament, l’adopció d’aquestes mesures suposi un estalvi del 25 % del consum de paper.

«La implantació serà progressiva, i s’anirà per fases, ja que actualment tenim més de 300 treballadors i hi ha molts processos que impliquen una formació prèvia», ha esmentat Frontera. La primera eina en la qual es treballarà és el registre telemàtic. Així, els ciutadans podran presentar instàncies des de qualsevol lloc i fora de l’horari d’atenció al públic. En l’àmbit intern, suposarà que els treballadors de l’Administració tendran un accés més ràpid i es podrà donar un millor servei. En una segona fase es tractarà el sistema d’expedients municipals. Si bé aquest procés és de caràcter intern, suposarà una optimització de la feina diària. Com a darrer pas, i en paral·lel, a la resta es farà feina en la implantació de la signatura electrònica. «A la llarga tenim la intenció d’establir la carpeta ciutadana on l’administrat podrà tenir un seguiment en línia de tots els tràmits que mantengui», ha explicat Frontera.

Cal recordar que totes les dites actuacions formen part del Pla Anníbal, per a la implantació de l’administració electrònica a les Illes Balears, d’acord amb la Llei 11/2007. Posteriorment, al mes d’octubre de 2015 es varen publicar les lleis 39/2015 i 40/2015, que modifiquen substancialment les obligacions en matèria d’administració electrònica de les administracions públiques. Entre d’altres, serà obligatori per a totes les administracions disposar d’un Registre Electrònic General, un Punt d’Accés General electrònic de l’Administració o que tots els procediments es tramitin per mitjans electrònics.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image