L’Ajuntament d’Inca ha posat en marxa un projecte per ampliar la voravia d’un tram del carrer de la Sirena i substituir el paviment, amb la finalitat de donar continuïtat amb la plaça de Mallorca i impulsar la connexió amb el centre de la ciutat. Les obres, amb un pressupost de 23.000 euros, han començat ja aquesta setmana i finalitzaran abans que comencin les Fires.

Així doncs, l’objecte de l’actuació és substituir el paviment prefabricat de formigó de la voravia per un de pedra natural irregular de pedra calcària,  amb un acabat «apunxonat» similar a la rajola col·locada al carrer del Barco, que connecta la plaça de Mallorca amb el carrer de la Sirena. D’aquesta manera, el consistori de la capital del Raiguer pretén unificar els paviments de les voravies del carrer del Barco i la Sirena, i les voravies de la plaça de Mallorca.

D’altra banda, aprofitant aquesta intervenció s’ampliarà la voravia. Els dos passos per a vianants i la zona de càrrega i descàrrega es mantenen amb la reforma.  Pel que fa a la vorada de pedra existent, es tornarà a col·locar i, en el cas que algun tram no es pogués aprofitar, l’Ajuntament disposa de vorades recuperades d’altres llocs que es poden reutilitzar.

Així mateix, durant les obres es realitzarà una nova connexió de servei d’aigua per a la font de la plaça d’Orient. També s’instal·larà un hidrant a la voravia enterrat, i es col·locaran per a previsió tubs per al pas de telecomunicacions sota el paviment de la nova voravia.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image