L’Ajuntament d’Inca ha aprovat la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora dels mercats d’Inca. El nou reglament estableix noves tarifes per a cada zona, en funció dels diferents períodes de temps (anual, semestral, trimestral, mensual i diària). D’aquesta manera, la taxa s’ha reduït una mitjana d’un 15 %.

Per poder establir les noves tarifes s’ha realitzat un informe tècnic econòmic, amb la finalitat de quantificar el preu del m² per ocupació de la via pública. Així doncs, s’estableix una tarifa anual i una altra de semestral coincidint amb els mesos d’abril a octubre, que és quan hi ha més afluència de persones. La finalitat d’aquesta modificació és premiar la fidelitat dels venedors que participen en el mercat d’Inca durant tot l’any amb una baixada considerable de la taxa anual.

D’altra banda, la nova Ordenança estableix també diferents tarifes en funció de la ubicació de la parada, ja que defineix com a categoria especial els principals carrers del centre. El preu lineal de les parades de venda de productes del sector primari no s’ha modificat. Finalment, aquesta nova normativa regula la participació puntual en el mercat d’entitats socials i ONGs, les quals queden exemptes del pagament de la taxa.

“La nova Ordenança reguladora de mercats s’adapta molt més a la realitat actual, amb preus reduïts per als venedors que participen durant tot l’any del mercat i diferents tarifes depenent de la ubicació de les parades. D’aquesta manera, donam resposta a les demandes dels mercaders, que no consideraven just que hi hagués un mateix preu per a la temporada d’estiu i hivern”, explica la regidora de Mercats, María José Fernández.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image