L’any 2017, l’Ajuntament d’Inca comptarà amb un pressupost municipal de 27.858.717,61 euros, fet que suposa un increment de l’11 % respecte al 2016 (24.569.656,15 €). Els comptes municipals han estat presentats pel batle Virgilio Moreno i pels tinents de batle Antoni Rodríguez, Àngel García i Gori Ferrà. «Ens trobam davant un pressupost ajustat, però que serà una eina viva durant l’exercici per poder adaptar-lo a la realitat local», ha comentat Àngel García, tinent de batle d’Hisenda. L’objectiu de l’equip de govern és poder gestionar de manera adequada el dia a dia de la ciutat sense incrementar la pressió fiscal als ciutadans.

IMG_1323
El capítol d’inversions puja fins a 600.000 euros. «L’Ajuntament gastarà en el dia a dia, defugint de grans inversions si no vénen a través d’ajudes d’altres institucions o bé d’inversions sostenibles de superàvit de l’any anterior», ha explicat García. Actualment l’Ajuntament té als bancs els 14 milions d’euros. Quan es tanqui l’exercici fiscal de l’any passat, l’Ajuntament podrà destinar una quantitat al que la llei estatal marca com inversions sostenibles. «Llavors serà l’hora de prioritzar projectes de millora d’infraestructures d’aigua, enllumenament, eficiència energètica…», ha comentat.
En el cas del capítol d’ingressos, s’ha subratllat la feina que es durà a terme en el control de padrons. El fet és que la informació que es té sobre temes com l’ocupació de via pública o les característiques cadastrals s’està actualitzant. Després d’aquesta tasca s’espera que la recaptació s’incrementi entre un 12 i un 13 per cent.
El pressupost municipal del 2017 tendrà dues novetats. D’una banda, es crearà una publicació didàctica a la qual s’explicaran els comptes per tal que tothom els pugui entendre. De l’altra, es disposarà d’una eina web a través de la qual de manera gràfica els ciutadans podran consultar tota la informació dels pressuposts.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image