Des de l’Ajuntament d’Inca s’ha signat l’adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats Sostenibles. Aquesta organització té com a objectiu crear entorns que afavoreixin la salut. Des de la FEMP, s’ha duit a terme una agrupació de ciutats que s’han unit a l’empara dels principis i les activitats concordes amb el programa “Healthy Cities”, de l’Organització Mundial de la Salut, amb la finalitat de crear les condicions precises i els mecanismes apropiats per aconseguir una forma estable de col·laboració en activitats encaminades a fomentar i aconseguir ciutats més saludables, la qual cosa constitueix el seu principal objectiu. “La gran fita per a ciutats com la nostra és que la persona cada vegada sigui més protagonista a les decisions de model de ciutat, el nostre govern municipal és partidari com a altres grans poblacions que les persones guanyin espai als vehicles al traçat urbà”, ha afirmat el batle Virgilio Moreno.

Conscients que en l’àmbit local s’ha de gestionar i respondre davant problemes actuals com l’envelliment de la població, el canvi climàtic, els desafiaments mediambientals, les desigualtats socials, els reptes econòmics i polítics, la migració i l’urbanisme, les malalties no transmissibles i les amenaces a la salut, integrar-se a la Xarxa suposa per a Inca entrar a un espai de col·laboració amb altres ajuntaments per tal de millorar aquests aspectes. “Per part de l’equip de govern hem volgut fer una passa més dins les polítiques municipals i apostar per accedir a la Xarxa, i així poder comptar amb més recursos per millorar la nostra ciutat”, ha comentat Moreno.

Millores a instal·lacions esportives

Paral·lelament, des de l’Àrea d’Esports s’està avançant en la creació de nous espais saludables. De fet, s’ha finalitzat la instal·lació de tres noves àrees esportives en el municipi amb elements de cal·listènia. En concret, es tracta de circuits de treball físic exterior a la plaça de la Mediterrània, el parc de les Illes Balears i la plaça dels Pobladors, que se sumen als que ja existeixen a la plaça de Mallorca i el parc d’Europa.

També al Poliesportiu Mateu Cañellas s’han habilitat noves zones d’escalfament i entrenament, i s’han creat dues noves pistes polivalents. Així doncs, hi ha una nova pista poliesportiva a l’antiga pista d’hoquei, preparada per a la pràctica de múltiples esports. Així mateix, s’han instal·lat dos jocs de cistelles de bàsquet, un joc complet d’equipament de voleibol, una cadira de jutge, un joc de porteries d’hoquei i un joc de porteries de futbol sala.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image