L’Ajuntament d’Inca ha aprovat durant la darrera sessió plenària el Reglament regulador de la figura de cronista oficial de la ciutat. La finalitat del text és definir un marc legal que estableixi el nomenament, les funcions i l’estatut per tal que quedi definitivament instaurat en dret aquest títol honorífic.

Així doncs, amb aquesta iniciativa el consistori de la capital del Raiguer vol garantir la continuïtat de la figura de cronista oficial de la ciutat d’Inca i posar en valor la important tasca que han realitzat fins a la data els dos cronistes que hi ha hagut al municipi: Joan Coli Llobera (des de l’any 1953 fins a la seva defunció el 1985) i Gabriel Pieras Salom (des del gener de 1986 fins a la data d’avui).

«La figura del cronista oficial d’Inca és de cabdal importància per al nostre municipi. Gràcies a la seva tasca som molts els que hem conegut la història d’Inca. Durant tots aquests anys els cronistes s’han dedicat a rescatar fets i trets de la nostra ciutat que han contribuït considerablement a fer estimar la nostra terra. Per això, hem de fer un esforç per promoure i impulsar aquest títol honorífic», assenyala el batle d’Inca Virgilio Moreno.

D’aquesta manera, el cronista oficial ha d’apropar a tots els ciutadans i les ciutadanes els coneixements i valors històrics, socials, culturals, artístics, lingüístics, paisatgístics que conformen el patrimoni d’Inca i, així, enfortir la consciència de poble. A més, el cronista oficial ha d’actualitzar el llegat històric inquer des d’una visió global i present al servei del tothom.

«Ha quedat demostrat al llarg del temps que els cronistes oficials d’Inca han complert de  forma excel·lent amb les seves funcions, tot contribuint a conservar i divulgar la memòria històrica de la ciutat. Les seves obres i estudis s’han convertit en una informació essencial per a molts d’investigadors i estudiosos que han volgut aprofundir en la història d’Inca. Per això, volem donar les gràcies especialment a Gabriel Pieras, per la seva fonamental feina durant tots aquests anys i el llegat que ens deixa», destaca la regidora de Cultura Alice Weber.

Per tant, el Reglament regulador de la figura de la figura de cronista oficial de la ciutat d’Inca detalla els requisits que ha de tenir la persona que rebi aquest títol honorífic i com s’ha de dur a terme el seu nomenament. D’altra banda, el text inclou els drets i les obligacions que tendrà el o lacronista, així com les seves competències, entre altres aspectes.

Finalment, cal destacar que l’esborrany del document que ja s’ha aprovat fou redactat per l’actual cronista oficial d’Inca, Gabriel Pieras, assessorat per la Junta Rectora de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (RAECO) amb l’important ajut de l’obra del Sr. Manuel Peláez del Rosal, Régimen Jurídico del Cronista Oficial de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas, Còrdova, 2021.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image