L’Ajuntament d’Inca ha aprovat una modificació de l’Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles, amb la finalitat d’ampliar les bonificacions per a família nombrosa. En concret, s’han canviat els requisits per poder tenir accés a la dita ajuda, i d’aquesta manera s’incrementa considerablement el nombre de famílies que podran optar al descompte.

Així doncs, amb aquesta nova regulació el consistori passarà a concedir bonificacions per a família nombrosa a un total de 379 famílies en l’impost sobre béns immobles. El descompte que s’aplicarà ara varia en funció del valor cadastral de l’immoble, d’acord amb uns paràmetres que es detallen al text del Reglament; es concedeix un major percentatge de bonificació als immobles amb menor valor cadastral.

Amb la modificació de la regulació de la bonificació per a família nombrosa, l’Ajuntament d’Inca disminuirà de forma estimada la recaptació per l’impost de béns immobles en la quantitat de 53.189,74 €, en l’exercici de 2024.

Abans d’aquest canvi, el consistori de la capital del Raiguer atorgava un 90 % de bonificació a les famílies que complien determinats requisits establerts en el text, i afectava un total de 110 famílies. Això va suposar una disminució de la recaptació per l’impost de béns immobles en l’exercici de 2023 de 36.560,67 €.

Per altra part, s’ha modificat el sistema especial de pagament, i el pagament únic s’efectuarà en data 5 de maig de cada exercici, i s’atorgarà un major període de temps als subjectes passius que s’hagin acollit a aquesta bonificació.

Compartir

ACTUALITAT

Agenda

Altres

Newsletter Image